Във връзка с избор на доставчик по схема „Училищен плод“ за 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022, учебни години. Максималният брой доставки за всяка една от учебните години по схема,,Училищен плод “ е 46 бр. Дата на публикуване: 17.04.2019 г. Срок за получаване на предложения: от 17.04.2019 г. до 17.05.2019 г. Участниците могат да подават предложения при спазване изискванията на възложителя и наредбата. Предложения, получени след срока, посочен в настоящата обява (от 17.04.2019 г. до 17.05.2019 г.), не се разглеждат. 

Виж файла ОБЯВА

 

images

Joomla templates by a4joomla