УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

РЪКОВОДСТВОТО    НА    СУ ,,ВАСИЛ ЛЕВСКИ”  –   СТАРА  ЗАГОРА,    ВИ  КАНИ  НА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА, КАКТО СЛЕДВА:

НА  25.11.2019 ГОДИНА ОТ 18:40 ЧАСА 

III  - IV КЛАС – В СГРАДАТА НА УЛ,,КОЛЬО ГАНЧЕВ“ № 60
VIII – XII  КЛАС  -  В СГРАДАТА НА УЛ ,, КОЛЬО ГАНЧЕВ “ № 60

НА  27.11.2019 ГОДИНА ОТ 18:40 ЧАСА 

I,  II  КЛАС – В СГРАДАТА НА УЛ,,КОЛЬО ГАНЧЕВ“ № 60
V – VII  КЛАС  -  В СГРАДАТА НА УЛ ,, КОЛЬО ГАНЧЕВ “ № 60

РОДИТЕЛСКАТА СРЕЩА ЩЕ ПРОТЕЧЕ ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

  1. РАЗЯСНЯВАНЕ  НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ .
  2. ИЗБОР НА ЕДИН  РОДИТЕЛ  ОТ  ВСЯКА  ПАРАЛЕЛКА  ЗА  ПРЕДСТАВИТЕЛ  НА СЪБРАНИЕТО  НА  РОДИТЕЛИТЕ,  НА  КОЕТО  ЩЕ  СЕ ИЗБИРАТ  ЧЛЕНОВЕТЕ  НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ.
  3. ЗАПОЗНАВАНЕ НА РОДИТЕЛИТЕ С УСПЕХА НА УЧЕНИЦИТЕ.
  4. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ.

                                                                                    ОТ РЪКОВОДСТВОТО

                                                                                    НА СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

ekip 6597

Joomla templates by a4joomla