П О К А Н А  

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА  РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ

СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – ГР. СТАРА ЗАГОРА

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с прилагане на чл. 265 от Закона за предучилищното  и училищното образование и Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата директорът на СУ „Васил Левски” – град Стара Загора,  свиква на 19.12.2019 г./четвъртък/ от 18:00 ч.,  в актовата зала на училището, ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ при следния дневен ред:

  1. Определяне броя на представителите на родителите в Обществения съвет на СУ „Васил Левски”;
  2. Избор на членове на Обществения съвет на СУ „Васил Левски”;
  3. Избор на резервни членове на Обществения съвет на СУ „Васил Левски”.

ЛИНА БОРИСОВА

ДИРЕКТОР НА СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

Joomla templates by a4joomla