mzdiyefb

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с приема на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, от домовете за деца лишени от родителска грижа,  от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, Ви информираме, че комисията за насочване на гореспоменатите ученици ще работи от 04.05.2020 г. до 21.05.2020 г.

Тези от Вас, които желаят да подадат документи е необходимо да се свържат с нас на имейл адрес This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. или на телефон 0876 75 19 81 за консултация и подготовка на необходимите за целта документи, които ще бъдат изпратени до комисията  в Регионално управление на образованието- град Стара Загора, по електронен път от служител на СУ „Васил Левски“.

Необходимите документи за подаване от ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, от домовете за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, са както следва:

  1. Заявление с подредени желания по образец;
  2. Служебна бележка, удостоверяваща класа и срочните оценки за първи учебен срок – издава се от СУ „Васил Левски“;
  3. Протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия – за ученици по чл. 95, ал. 1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.;
  4. Служебна бележка, удостоверяваща настаняването в центрове за настаняване от семеен тип - за ученици по чл. 95, ал. 2 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.;
  5. Нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство, съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

Attachments:
Download this file (2020_Zaiavlenie_zav_7_hron_klas.pdf)Заявление 2[ ]248 kB
Download this file (Заявление до комисия за насочване след 7 клас.pdf)Заявление[ ]204 kB
Joomla templates by a4joomla