file 9

 

ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ, ПОСВЕТЕНИ НА 19 ФЕВРУАРИ - 149 ГОДИНИ ОТ ГИБЕЛТА НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ и 3 МАРТ- 144 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ

 

1. Час на класа, посветен на Васил Левски- беседи, презентации, филми, виртуални музейни разходки, викторини. Срок: от 14 февруари  до 18 февруари. Отговорници: Кл. ръководители на 1 - 12 кл.

2."С Левски в сърцето" - Изложби с рисунки на ученици в коридорите на училището. Срок: от 15 февруари до 18 февруари. Отговорници: Т. Стефанов, Г. Генчева, Ю. Славова

3. "Знаем ли всичко за Левски?" - 5б и 5в ще разгледат тефтерчето на Левски, шестокласниците неговия почерк, а за седмокласниците остават да се запознаят с любимите вещи на Апостола. Срок: 14- 18 февруари. Отговорник: Д. Дечкова

4. Викторина в 6в, г клас, посветена на живота и делото на Васил Левски. Срок: 14- 18 февруари. Отговорник: Д. Дечкова

5. "Лъвски скок"- учениците от I до VII клас ще изпробват възможностите си да скочат като Апостола. Срок: 18 февруари от 11.40 часа в двора на 9 ОУ. Отговорници за 1- 4 клас: Ж. Коцинова, В. Овчарова.  Срок: 17 февруари от 12.30 часа в двора на ПГМТТ. Отговорници за 5- 7 клас Ив. Иванов, В. Бонев, М. Гатева

6. Изработване на лапбук за Апостола. Срок: 14- 18 февруари. Отговорник: Р. Иванова

7. Изработване на табло „Живеем с твоето име“ от учениците от ЦДО – 5 клас. Срок: 14- 18 февруари. Отговорник: Н. Нейкова

8. "Живот и дело на Васил Левски" – четвъртокласника Даниел Филипов ще запознае съучениците си с презентация за Апостола. Срок: 19 февруари. Отговорниk: Румяна Иванова

9. Може ли на бялата дъска да бъдат представени  на военните действия на Руско- турската война? - предизвикателство към учениците от 10 а клас. Срок:  17 февруари.Отговорниk: Борислав Иванов

10. Поднасяне на цветя на Паметника на Апостола и участие в общоградския ритуал. Срок: 18 февруари от 11.00 часа. Отговорници: Т. Николова, Класните ръководители 8- 12 клас

11. Учениците от 5 клас ще откриват  паметниците в Стара Загора, свързани с Руско-турската война. Срок: от 28 февруари до 2 март. Отговорник: Д. Дечкова

12. "Да помним боевете при Стара Загора" с учениците от 6 клас и "Знаем ли историята на Самарското знаме" - ще бъдат попитани учениците от 7 клас. Срок: от 28 февруари до 2 март. Отговорник: Д. Дечкова

13. Час на класа, посветен на 3 март- Деня на Освобождението на България. Срок: 1 и 2 март. Отговорници: Класните ръководители 1- 12 клас

14. "Мога да творя шевици"- представяне на най- дългата шевица от учениците от целодневните групи в 3 и 4 клас.

Срок: от 28 февруари  до 2 март. Отговорници: Ръководители ЦДО

15. Участие на ученици в организираните градски и областни конкурси, посветени на 3 март- Деня на Освобождението. Срок: месец февруари- март. Отговорници: Учителите по изобразително изкуство и начални учители.

                                                      

Joomla templates by a4joomla