mvr1

На 14 ноември учениците от 6 Б клас на СУ "Васил Левски" бяха посетени от служители на Първо РПУ - Стара Загора. Кремена Маринова, инспектор в Детска педагогическа стая и Антон Иванов, началник група "Териториална полиция" запознаха 12-годишните младежи и девойки с работата на инспекторите от детска педагогическа стая, обсъдиха разликата между малолетни и непълнолетни и възможните наказания, предвидени за тях и др. Гостите отговаряха на многобройни въпроси, задавани от учениците, свързани с тяхната работа, с живота на младите хора на тяхната възраст.
На финала на срещата учениците и учителя им получиха подарък от гостите: брошура за работата на инспекторите от Детска педагогическа стая, лист с правата и задълженията на децата, химикал.
Срещата и въпросите продължиха и след края на учебния час.
Разделихме се с надеждата, че напред във времето ще има и друга среща.
 
Joomla templates by a4joomla