П О К А Н А  

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА  РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ

СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – ГР. СТАРА ЗАГОРА

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с прилагане на чл. 265 от Закона за предучилищното  и училищното образование и Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата директорът на СУ „Васил Левски” – град Стара Загора,  свиква на 14.12.2022 г., от 18:00 ч.,  в актовата зала на училището,

 ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

  • Определяне броя на представителите на родителите в Обществения съвет на СУ „Васил Левски” – град Стара Загора;
  • Избор на членове на Обществения съвет на СУ „Васил Левски” – град Стара Загора;
  • Избор на резервни членове на Обществения съвет на СУ „Васил Левски” – град Стара Загора.

 

                                                                                                                                       ЛИНА БОРИСОВА

                                                                                                                                       ДИРЕКТОР НА СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

meeting

 

Joomla templates by a4joomla