• ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО
 • ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СУ"ВАСИЛ ЛЕСКИ" ГР.СТАРА ЗАГОРА
 • СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СУ"ВАСИЛ ЛЕСКИ" ГР.СТАРА ЗАГОРА
 • ЕТИЧЕН КОДЕКС
 • УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ
 • СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ
 • УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН
 • СТРАТЕГИЯ ЗА ЕФИКТИВНО ПРИЛАГАНЕ НА ИКТ В СУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
 • СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ
 • ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ
 • ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ
 • МЕХАНИЗЪМ ЗА АДАПТИРАНЕ НА УЧЕНИКА КЪМ УЧИЛИЩНАТА СРЕДА

 

 

Joomla templates by a4joomla