130 години училище "Васил Левски"

 

 

 • ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО
 • ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СУ"ВАСИЛ ЛЕСКИ" ГР.СТАРА ЗАГОРА
 • СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СУ"ВАСИЛ ЛЕСКИ" ГР.СТАРА ЗАГОРА
 • ЕТИЧЕН КОДЕКС
 • УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ
 • СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ
 • УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН
 • СТРАТЕГИЯ ЗА ЕФИКТИВНО ПРИЛАГАНЕ НА ИКТ В СУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
 • СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ
 • ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ
 • ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ
 • МЕХАНИЗЪМ ЗА АДАПТИРАНЕ НА УЧЕНИКА КЪМ УЧИЛИЩНАТА СРЕДА

 

 

Attachments:
Download this file (10а_18_19g.pdf)Училищен учебен план 10a клас за уч.2018-2019г[ ]581 kB
Download this file (10б_18_19g.pdf)Училищен учебен план 10б клас за уч.2018-2019г[ ]544 kB
Download this file (11a_18_19g.pdf)Училищен учебен план 11а клас за уч.2018-2019г[ ]557 kB
Download this file (11b_2019.pdf)Училищен учебен план 11б клас за уч.2019-2020г[ ]544 kB
Download this file (12a2019.pdf)Училищен учебен план 12а клас за уч.2019-2020г[ ]557 kB
Download this file (12а_18_19g.pdf)Училищен учебен план 12а клас за уч.2018-2019г[ ]874 kB
Download this file (12б_2018_2019.pdf)Училищен учебен план 12б клас за уч.2018-2019г[ ]810 kB
Download this file (1a_18_19.pdf)Училищен учебен план 1а клас за уч.2018-2019г[ ]1151 kB
Download this file (1б_18_19.pdf)Училищен учебен план 1б клас за уч.2018-2019г [ ]1148 kB
Download this file (1в_18_19.pdf)Училищен учебен план 1в клас за уч.2018-2019г[ ]1164 kB
Download this file (2019plan10a.pdf)Училищен учебен план 10 а клас за уч.2019-2020г[ ]1447 kB
Download this file (2019plan1b.pdf)Училищен учебен план 1б клас за уч.2019-2020г[ ]1347 kB
Download this file (2019plan1v.pdf)Училищен учебен план 1в клас за уч.2019-2020г[ ]1352 kB
Download this file (2019plan2a.pdf)Училищен учебен план 2а клас за уч.2019-2020г[ ]1542 kB
Download this file (2019plan2b.pdf)Училищен учебен план 2б клас за уч.2019-2020г[ ]1356 kB
Download this file (2019plan2v.pdf)Училищен учебен план 2в клас за уч.2019-2020г[ ]1366 kB
Download this file (2019plan3a.pdf)Училищен учебен план 3а клас за уч.2019-2020г[ ]1376 kB
Download this file (2019plan3b.pdf)Училищен учебен план 3б клас за уч.2019-2020г[ ]1383 kB
Download this file (2019plan3g.pdf)Училищен учебен план 3г клас за уч.2019-2020г[ ]1369 kB
Download this file (2019plan3v.pdf)Училищен учебен план 3в клас за уч.2019-2020г[ ]1353 kB
Download this file (2019plan4a.pdf)Училищен учебен план 4а клас за уч.2019-2020г[ ]1362 kB
Download this file (2019plan4b.pdf)Училищен учебен план 4б клас за уч.2019-2020г[ ]1557 kB
Download this file (2019plan4g.pdf)Училищен учебен план 4г клас за уч.2019-2020г[ ]1558 kB
Download this file (2019plan4v.pdf)Училищен учебен план 4в клас за уч.2019-2020г[ ]1357 kB
Download this file (2019plan5a.pdf)Училищен учебен план 5а клас за уч.2019-2020г[ ]1385 kB
Download this file (2019plan5b.pdf)Училищен учебен план 5б клас за уч.2019-2020г[ ]1573 kB
Download this file (2019plan5g.pdf)Училищен учебен план 5г клас за уч.2019-2020г[ ]1589 kB
Download this file (2019plan5v.pdf)Училищен учебен план 5в клас за уч.2019-2020г[ ]1585 kB
Download this file (2019plan6a.pdf)Училищен учебен план 6а клас за уч.2019-2020г[ ]1573 kB
Download this file (2019plan6b.pdf)Училищен учебен план 6б клас за уч.2019-2020г[ ]1592 kB
Download this file (2019plan6g.pdf)Училищен учебен план 6г клас за уч.2019-2020г[ ]1575 kB
Download this file (2019plan6v.pdf)Училищен учебен план 6в клас за уч.2019-2020г[ ]1565 kB
Download this file (2019plan7a.pdf)Училищен учебен план 7а клас за уч.2019-2020г[ ]1607 kB
Download this file (2019plan7b.pdf)Училищен учебен план 7б клас за уч.2019-2020г[ ]1406 kB
Download this file (2019plan7d.pdf)Училищен учебен план 7д клас за уч.2019-2020г[ ]1177 kB
Download this file (2019plan7g.pdf)Училищен учебен план 7г клас за уч.2019-2020г[ ]1604 kB
Download this file (2019plan7v.pdf)Училищен учебен план 7в клас за уч.2019-2020г[ ]1616 kB
Download this file (2019plan8a.pdf)Училищен учебен план 8а клас за уч.2019-2020г[ ]1326 kB
Download this file (2019plan9a.pdf)Училищен учебен план 9а клас за у.2019-2020г[ ]1404 kB
Download this file (2019_11a.pdf)Училищен учебен план 11а клас за уч.2019-2020г[ ]581 kB
Download this file (2019_DP.pdf)ДП и СИП за уч.2019-2020г[ ]1490 kB
Download this file (2а_18_19.pdf)Училищен учебен план 2а клас за уч.2018-2019г[ ]1171 kB
Download this file (2б_18_19.pdf)Училищен учебен план 2б клас за уч.2018-2019г[ ]1183 kB
Download this file (2в_18_19.pdf)Училищен учебен план 2в клас за уч.2018-2019г[ ]1176 kB
Download this file (2г_18_19.pdf)Училищен учебен план 2г клас за уч.2018-2019г[ ]1179 kB
Download this file (3а_18_19.pdf)Училищен учебен план 3а клас за уч.2018-2019г[ ]1187 kB
Download this file (3б_18_19.pdf)Училищен учебен план 3б клас за уч.2018-2019г[ ]1188 kB
Download this file (3в_18_19.pdf)Училищен учебен план 3в клас за уч.2018-2019г[ ]1184 kB
Download this file (3г_18_19.pdf)Училищен учебен план 3г клас за уч.2018-2019г[ ]1188 kB
Download this file (4_18_19.pdf)Училищен учебен план 4 клас за уч.2018-2019г[ ]6861 kB
Download this file (5а_18_19.pdf)Училищен учебен план 5a клас за уч.2018-2019г[ ]1211 kB
Download this file (5б_18_19.pdf)Училищен учебен план 5б клас за уч.2018-2019г[ ]1242 kB
Download this file (5в_18_19.pdf)Училищен учебен план 5в клас за уч.2018-2019г[ ]1243 kB
Download this file (5г_18_19.pdf)Училищен учебен план 5г клас за уч.2018-2019г[ ]1247 kB
Download this file (6а_18_19.pdf)Училищен учебен план 6а клас за уч.2018-2019[ ]1245 kB
Download this file (6б_18_19.pdf)Училищен учебен план 6б клас за уч.2018-2019г[ ]1210 kB
Download this file (6в_18_19.pdf)Училищен учебен план 6в клас за уч.2018-2019г[ ]1248 kB
Download this file (6г_18_19.pdf)Училищен учебен план 6г клас за уч.2018-2019г[ ]1256 kB
Download this file (7а_18_19.pdf)Училищен учебен план 7а клас за уч.2018-2019г[ ]1269 kB
Download this file (7б_18_19.pdf)Училищен учебен план 7б клас за уч.2018-2019г[ ]1229 kB
Download this file (7в_18_19.pdf)Училищен учебен план 7в клас за уч.2018-2019г[ ]1280 kB
Download this file (7г_18_19.pdf)Училищен учебен план 7г клас за уч.2018-2019г[ ]1273 kB
Download this file (8а_18_19.pdf)Училищен учебен план 8а клас за уч.2018-2019г[ ]1132 kB
Download this file (9а_18_19.pdf)Училищен учебен план 9а клас за уч.2018-2019г[ ]1196 kB
Download this file (godishen plan 18-19.pdf)Годишен план 2018-2019г[ ]5646 kB
Download this file (Godishen plan.pdf)Годишен план 2017-2018г[ ]983 kB
Download this file (godishenplan2019_compressed (3).pdf)Годишен план 2019-2020г[ ]7448 kB
Download this file (GRAFIK_priem_8klas.pdf)ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 2018-2019г[ ]318 kB
Download this file (IUP_Kombinirana_forma.pdf)Комбинирана форма - Костадин Желев[ ]132 kB
Download this file (Kodeks.pdf)Kodeks.pdf[ ]382 kB
Download this file (MERKI_ka4estvo.pdf)MERKI_ka4estvo.pdf[ ]756 kB
Download this file (plan1a.pdf)Училищен учебен план 1а клас за уч.2019-2020г[ ]1328 kB
Download this file (PROGRAMA_Zelodnevno_obuchenie.pdf)PROGRAMA_Zelodnevno_obuchenie.pdf[ ]911 kB
Download this file (RP_ZIP2019.pdf)РП и ЗИП уч.2019-2020г.[ ]12159 kB
Download this file (Sportni_deinosti_2017.pdf)Sportni_deinosti_2017.pdf[ ]346 kB
Download this file (STRATEGIA_IKT.pdf)STRATEGIA_IKT.pdf[ ]798 kB
Download this file (STRATEGIA_razvit_u4ili6te.pdf)STRATEGIA_razvit_u4ili6te.pdf[ ]780 kB
Download this file (Uchil_plan_priem_I klas.pdf)Uchil_plan_priem_I klas.pdf[ ]49 kB
Download this file (Uchil_plan_priem_V klas.pdf)Uchil_plan_priem_V klas.pdf[ ]49 kB
Download this file (UUP_1_a.pdf)UUP_1_a.pdf[ ]1668 kB
Download this file (UUP_1_б.pdf)UUP_1_б.pdf[ ]1687 kB
Download this file (UUP_1_в.pdf)UUP_1_в.pdf[ ]1629 kB
Download this file (UUP_1_г.pdf)UUP_1_г.pdf[ ]1690 kB
Download this file (UUP_2_a.pdf)UUP_2_a.pdf[ ]1452 kB
Download this file (UUP_2_б.pdf)UUP_2_б.pdf[ ]1857 kB
Download this file (UUP_2_в.pdf)UUP_2_в.pdf[ ]1570 kB
Download this file (UUP_2_г.pdf)UUP_2_г.pdf[ ]1682 kB
Download this file (UUP_3_4_10_11_12 kl.pdf)UUP_3_4_10_11_12 kl.pdf[ ]2452 kB
Download this file (UUP_5_a.pdf)UUP_5_a.pdf[ ]1706 kB
Download this file (UUP_5_б.pdf)UUP_5_б.pdf[ ]1954 kB
Download this file (UUP_5_в.pdf)UUP_5_в.pdf[ ]1975 kB
Download this file (UUP_5_г.pdf)UUP_5_г.pdf[ ]1744 kB
Download this file (UUP_5_д.pdf)UUP_5_д.pdf[ ]171 kB
Download this file (UUP_6_a.pdf)UUP_6_a.pdf[ ]1478 kB
Download this file (UUP_6_б.pdf)UUP_6_б.pdf[ ]1500 kB
Download this file (UUP_6_в.pdf)UUP_6_в.pdf[ ]1726 kB
Download this file (UUP_6_г.pdf)UUP_6_г.pdf[ ]1721 kB
Download this file (UUP_7 kl.pdf)UUP_7 kl.pdf[ ]431 kB
Download this file (UUP_8_a.pdf)UUP_8_a.pdf[ ]1752 kB
Download this file (UUP_9 a.pdf)UUP_9 a.pdf[ ]225 kB
Download this file (UUP_9_б.pdf)UUP_9_б.pdf[ ]2314 kB
Download this file (график на комисия прием 8 клас.pdf)ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН 7 КЛАС 2017-2018Г[ ]336 kB
Download this file (график на комисияза прием 9 клас.pdf)ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН 8 КЛАС 2017-2018Г[ ]339 kB
Download this file (ДП- СИП -2018-2019 г.pdf)ДП-СИП 2018-2019г[ ]1953 kB
Download this file (МЕХАНИЗЪМ-адаптиран на ученици.pdf)МЕХАНИЗЪМ-адаптиран на ученици.pdf[ ]988 kB
Download this file (Организация на учебния ден - 2018-2019 г.pdf)2018-2019г Организация на учебния ден [ ]786 kB
Download this file (Организация на учебния ден 2019-2020.pdf)Организация на учебния ден за уч.2019-2020г.[ ]143 kB
Download this file (ПРОГРАМА_ranno_napuskane.pdf)ПРОГРАМА_ranno_napuskane.pdf[ ]539 kB
Download this file (ПРОГРАМА_Ujazvimi grupi.pdf)ПРОГРАМА_Ujazvimi grupi.pdf[ ]507 kB
Download this file (РП-ЗИП- 2018-2019г.pdf)РП-ЗИП 2018-2019г[ ]11986 kB
Joomla templates by a4joomla