Attachments:
Download this file (2021- 2-PDU.pdf)П Р А В И Л Н И К ЗА Д Е Й Н О С Т Т А Н А УЧИЛИЩЕТО УЧЕБНА 2021 – 2022 Г.[ ]997 kB
Download this file (2021- 7-REJIM.pdf)РЕЖИМ НА ОБУЧЕНИЕ [ ]353 kB
Download this file (2021- 8-GRASIK RODITELSKI.pdf)ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021 - 2022 Г.[ ]354 kB
Download this file (2021- 9-sd.pdf)ВИДОВЕ СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ ПО КЛАСОВЕ[ ]352 kB
Download this file (2021-1-godishen plan.pdf)Г О Д И Ш Е Н П Л А Н ЗА ДЕЙНОСТТА НА СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”[ ]714 kB
Download this file (2021-3-plan-strategia-finans.pdf)ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ФИНАНСИРАНЕ КЪМ СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО [ ]1028 kB
Download this file (2021-grafik na dejnosti ns za nasyrchavane na gram.pdf)График на дейностите по изпълнение плана на НС ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА[ ]1644 kB
Download this file (2021-STRATEGIA2020-2024.pdf)Стратегия за развитие на училището 2020-2024г.[ ]1121 kB
Download this file (2021_1a_20210913_0001.pdf)Училищен учебен план на 1а клас за учебната 2021-2022г.[ ]1758 kB
Download this file (2021_1b_20210913_0001.pdf)Училищен учебен план на 1б клас за учебната 2021-2022г.[ ]1748 kB
Download this file (2021_2a_20210913_0001.pdf)Училищен учебен план на 2а клас за учебната 2021-2022г.[ ]1770 kB
Download this file (2021_2b_20210913_0001.pdf)Училищен учебен план на 2б клас за учебната 2021-2022г.[ ]1764 kB
Download this file (2021_2v_20210913_0001.pdf)Училищен учебен план на 2в клас за учебната 2021-2022г.[ ]1764 kB
Download this file (2021_3a_20210913_0001.pdf)Училищен учебен план на 3а клас за учебната 2021-2022г.[ ]1795 kB
Download this file (2021_3b_20210913_0001.pdf)Училищен учебен план на 3б клас за учебната 2021-2022г.[ ]1795 kB
Download this file (2021_3v_20210913_0001.pdf)Училищен учебен план на 3в клас за учебната 2021-2022г.[ ]1787 kB
Download this file (2021_4a_20210913_0001.pdf)Училищен учебен план на 4а клас за учебната 2021-2022г.[ ]1531 kB
Download this file (2021_4b_20210913_0001.pdf)Училищен учебен план на 4б клас за учебната 2021-2022г.[ ]1528 kB
Download this file (2021_4v_20210913_0001.pdf)Училищен учебен план на 4в клас за учебната 2021-2022г.[ ]1533 kB
Download this file (2021_5a_20210913_0001.pdf)Училищен учебен план на 5а клас за учебната 2021-2022г.[ ]1716 kB
Download this file (2021_5b_20210913_0001.pdf)Училищен учебен план на 5б клас за учебната 2021-2022г.[ ]1722 kB
Download this file (2021_5v_20210913_0001.pdf)Училищен учебен план на 5в клас за учебната 2021-2022г.[ ]1722 kB
Download this file (2021_5_programa_CDO.pdf)Училищна програма за ЦДО[ ]1104 kB
Download this file (2021_6-plan_napuskane.pdf)ПЛ АН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ПРОГРАМАТА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАНН. НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ[ ]986 kB
Download this file (2021_6a_20210913_0001.pdf)Училищен учебен план на 6а клас за учебната 2021-2022г.[ ]1520 kB
Download this file (2021_6b_20210913_0001.pdf)Училищен учебен план на 6б клас за учебната 2021-2022г.[ ]1713 kB
Download this file (2021_6c_20210913_0001.pdf)Училищен учебен план на 6в клас за учебната 2021-2022г.[ ]1533 kB
Download this file (2021_6g_20210913_0001.pdf)Училищен учебен план на 6г клас за учебната 2021-2022г.[ ]1730 kB
Download this file (2021_7a_20210913_0001.pdf)Училищен учебен план на 7а клас за учебната 2021-2022г.[ ]1543 kB
Download this file (2021_7b_20210913_0001.pdf)Училищен учебен план на 7б клас за учебната 2021-2022г.[ ]1744 kB
Download this file (2021_7c_20210913_0001.pdf)Училищен учебен план на 7в клас за учебната 2021-2022г.[ ]1538 kB
Download this file (2021_7g_20210913_0001.pdf)Училищен учебен план на 7г клас за учебната 2021-2022г.[ ]1542 kB
Download this file (2021_8a_20210913_0001.pdf)Училищен учебен план на 8а клас за учебната 2021-2022г.[ ]1465 kB
Download this file (2021_9a_20210913_0001.pdf)Училищен учебен план на 9а клас за учебната 2021-2022г.[ ]1544 kB
Download this file (2021_9_10a_20210913_0001.pdf)Училищен учебен план на 10а клас за учебната 2021-2022г.[ ]1569 kB
Download this file (2021_9_11a_20210913_0001.pdf)Училищен учебен план на 11а клас за учебната 2021-2022г.[ ]2111 kB
Download this file (2021_9_12uup.pdf)Училищен учебен плана на 12а клас за учебната 2021-2022г.[ ]2074 kB
Download this file (2021_DP.pdf)ДП за учебната 2021-2022г.[ ]616 kB
Download this file (2021_etichen kodeks.pdf)Е Т И Ч Е Н К О Д Е К С НА УЧ И Л И Щ Н А Т А О Б Щ Н О С Т[ ]615 kB
Download this file (2021_plan-gramotnostt.pdf)План за действие в изпълнение на НС за повишаване на грамотността[ ]1300 kB
Download this file (2021_Plan_IKT.pdf)П Л А Н ЗА ДЕЙСТВИЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ИKT в образованието[ ]1363 kB
Download this file (2021_plan_uchene.pdf)ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ[ ]1071 kB
Download this file (2021_PP.pdf)ПП за учебната 2021-2022г.[ ]2975 kB
Download this file (2021_programa_napuskane.pdf)Програма за превенция на ранното напускане на училище[ ]312 kB
Download this file (2021_PR_NAPUSKANE.pdf)Програма за превенция на ранн.напускане на училище[ ]1292 kB
Download this file (2021_RP.pdf)РП за учебната 2021-2022г.[ ]7543 kB
Download this file (2021_Strategia_IKT.pdf)Стратегия за ефективно прилагане на ИКТ[ ]836 kB
Download this file (grafik na dejnosti nacion_strategiq za nasyrchavane na gram_20210913_0001.pdf)График на дейностите по изпълнение на плана към НС за повишаване на грамотността[ ]1650 kB
Download this file (Декларация-работно време.pdf)Декларация - работно време[ ]272 kB
Download this file (Мерки за повишаване качеството на образование.pdf)Мерки за повишаване качеството на образование[ ]3621 kB
Download this file (Програма - приобщаване на деца от уязвими групи.pdf)Програма за приобщаване на ученици от уязвими групи[ ]2924 kB
Joomla templates by a4joomla