Документи 2022/2023г.

 

Attachments:
Download this file (2022- 2-PDU.pdf)ПДУ[ ]997 kB
Download this file (2022-ГРАФИК - родителски срещи.pdf)ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ[ ]177 kB
Download this file (2022-РЕЖИМ и форма на обучение.pdf) РЕЖИМ НА ОБУЧЕНИЕ [ ]152 kB
Download this file (2022-СПОРТНИ дейности по класове.pdf)ВИДОВЕ СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ ПО КЛАСОВЕ[ ]174 kB
Download this file (2022_икт.pdf)Стратегия за ефективно прилагане на ИКТ[ ]578 kB
Download this file (2022_ПЛАН към СТРАТЕГИЯ за развитие на училището.pdf)СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ФИНАНСИРАНЕ [ ]128 kB
Download this file (2022_развитие.pdf)Стратегия за развитие на СУ"В.Левски"[ ]899 kB
Download this file (2022_учене.pdf)Стратегия за учене през целия живот[ ]659 kB
Download this file (годишен план.pdf)Годишен план за дейността на СУ"В.Левски"[ ]1518 kB
Download this file (Декларация - работно време.pdf)Декларация - работно време[ ]249 kB
Download this file (дп.pdf)ДП за учебната 2022-2023г.[ ]7815 kB
Download this file (етичен кодекс.pdf)Етичен кодекс на училищната общност[ ]1459 kB
Download this file (МЕРКИ за повишаване качеството на образованието.pdf)Мерки за повишаване качеството на образование[ ]3522 kB
Download this file (ПЛАН към програма уязвими групи.pdf)План на дейностите по програма за предоставяне на равни възможности на ученици[ ]1372 kB
Download this file (план10_.pdf)Училищен учебен план на 10а клас за учебната 2022-2023г.[ ]2360 kB
Download this file (план11.pdf)Училищен учебен план на 11а клас за учебната 2022-2023г.[ ]2533 kB
Download this file (план12.pdf)Училищен учебен план на 12а клас за учебната 2022-2023г.[ ]2444 kB
Download this file (план1а.pdf)Училищен учебен план на 1а клас за учебната 2022-2023г.[ ]2211 kB
Download this file (план1б.pdf)Училищен учебен план на 1б клас за учебната 2022-2023г.[ ]2053 kB
Download this file (план2а.pdf)Училищен учебен план на 2а клас за учебната 2022-2023г.[ ]2209 kB
Download this file (план2б.pdf)Училищен учебен план на 2б клас за учебната 2022-2023г.[ ]2203 kB
Download this file (план3а.pdf)Училищен учебен план на 3а клас за учебната 2022-2023г.[ ]2255 kB
Download this file (план3б.pdf)Училищен учебен план на 3б клас за учебната 2022-2023г.[ ]2342 kB
Download this file (план3в.pdf)Училищен учебен план на 3в клас за учебната 2022-2023г.[ ]2327 kB
Download this file (план4а.pdf)Училищен учебен план на 4а клас за учебната 2022-2023г.[ ]2307 kB
Download this file (план4б.pdf)Училищен учебен план на 4б клас за учебната 2022-2023г.[ ]2330 kB
Download this file (план4в.pdf)Училищен учебен план на 4в клас за учебната 2022-2023г.[ ]2236 kB
Download this file (план5а.pdf)Училищен учебен план на 5а клас за учебната 2022-2023г.[ ]1660 kB
Download this file (план5б.pdf)Училищен учебен план на 5б клас за учебната 2022-2023г.[ ]2271 kB
Download this file (план6а.pdf)Училищен учебен план на 6а клас за учебната 2022-2023г.[ ]2330 kB
Download this file (план6б.pdf)Училищен учебен план на 6б клас за учебната 2022-2023г.[ ]2236 kB
Download this file (план6в.pdf)Училищен учебен план на 6в клас за учебната 2022-2023г.[ ]2324 kB
Download this file (план7а.pdf)Училищен учебен план на 7а клас за учебната 2022-2023г.[ ]2342 kB
Download this file (план7б.pdf)Училищен учебен план на 7б клас за учебната 2022-2023г.[ ]2325 kB
Download this file (план7в.pdf)Училищен учебен план на 7в клас за учебната 2022-2023г.[ ]2310 kB
Download this file (план7г.pdf)Училищен учебен план на 7г клас за учебната 2022-2023г.[ ]1692 kB
Download this file (план8_.pdf)Училищен учебен план на 8а клас за учебната 2022-2023г.[ ]2174 kB
Download this file (план9.pdf)Училищен учебен план на 9а клас за учебната 2022-2023г.[ ]2335 kB
Download this file (планИКТ.pdf)План за действие на изпълнение на ИКТ[ ]1356 kB
Download this file (пп.pdf)ПП за учебната 2022-2023г.[ ]12503 kB
Download this file (ПРОГРАМА  - ЦДО.pdf)Училищна програма за ЦДО[ ]346 kB
Download this file (ПРОГРАМА приобщаване на ученици от уязвими групи.pdf)Програма за приобщаване на ученици от уязвими групи[ ]2961 kB
Download this file (програма ранно напускане.pdf)Програма превенция на ранното напускане на училище[ ]1792 kB
Download this file (ранно напускане.pdf)План на дейностите към програмата за превенция към ранното напускане на училище[ ]1439 kB
Download this file (рп_compressed.pdf)РП за учебната 2022-2023г.[ ]2186 kB
Download this file (трудов вътрешен ред.pdf)Правилник за вътрешния трудов ред[ ]1971 kB
Download this file (учене през целия живот.pdf)План за действие в изпълнение на стратегията за учене през целия живот[ ]1302 kB
Joomla templates by a4joomla