Документи 2023/2024г.

Attachments:
Download this file (1a_uu_23_24_merged.pdf)Училищен учебен план на 1а клас за учебната 2023-2024г.[ ]711 kB
Download this file (1b_uu_23_24_merged.pdf)Училищен учебен план на 1б клас за учебната 2023-2024г.[ ]708 kB
Download this file (2a_uup_2023.pdf)Училищен учебен план на 2а клас за учебната 2023-2024г.[ ]717 kB
Download this file (2b_uup_2023.pdf)Училищен учебен план на 2б клас за учебната 2023-2024г.[ ]715 kB
Download this file (3a_uup_2023.pdf)Училищен учебен план на 3a клас за учебната 2023-2024г.[ ]714 kB
Download this file (3b_uup_2023.pdf)Училищен учебен план на 3б клас за учебната 2023-2024г.[ ]713 kB
Download this file (4a_uup_2023.pdf)Училищен учебен план на 4а клас за учебната 2023-2024г. [ ]711 kB
Download this file (4b_uup_2023.pdf)Училищен учебен план на 4б клас за учебната 2023-2024г. [ ]712 kB
Download this file (4v_uup_2023.pdf)Училищен учебен план на 4в клас за учебната 2023-2024г. [ ]709 kB
Download this file (5a_uup_2023.pdf)Училищен учебен план на 5а клас за учебната 2023-2024г.[ ]699 kB
Download this file (5b_uup_2023.pdf)Училищен учебен план на 5б клас за учебната 2023-2024г. [ ]704 kB
Download this file (5v_uup_2023.pdf)Училищен учебен план на 5в клас за учебната 2023-2024г. [ ]698 kB
Download this file (6a_uup_2023.pdf)Училищен учебен план на 6а клас за учебната 2023-2024г.[ ]714 kB
Download this file (6b_uu_23_24_merged.pdf)Училищен учебен план на 6б клас за учебната 2023-2024г.[ ]711 kB
Download this file (7a_uup_2023.pdf)Училищен учебен план на 7а клас за учебната 2023-2024г. [ ]716 kB
Download this file (7b_uup_2023.pdf)Училищен учебен план на 7б клас за учебната 2023-2024г.[ ]709 kB
Download this file (7v_uup_2023.pdf)Училищен учебен план на 7в клас за учебната 2023-2024г[ ]713 kB
Download this file (8a_uup_2023.pdf)Училищен учебен план на 8а клас за учебната 2023-2024г.[ ]667 kB
Download this file (9a_uup_2023.pdf)Училищен учебен план на 9а клас за учебната 2023-2024г.[ ]679 kB
Download this file (9b10_uup_2023.pdf)Училищен учебен план на 10а клас за учебната 2023-2024г.[ ]676 kB
Download this file (9c11_uup_2023.pdf)Училищен учебен план на 11а клас за учебната 2023-2024г.[ ]686 kB
Download this file (9d12_uup_2023.pdf)Училищен учебен план на 12а клас за учебната 2023-2024г.[ ]683 kB
Download this file (strategia2023_2028.pdf)СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ[ ]1528 kB
Download this file (вътрешен_ред.pdf)Правилник за вътрешния трудов ред[ ]629 kB
Download this file (годишен план.pdf)Годишен план за дейността на СУ "В. Левски"[ ]658 kB
Download this file (ГРАФИК - родителски срещи.pdf)График родителски срещи[ ]178 kB
Download this file (декларация _раб_време_23_24.pdf)Декларация - работно време[ ]416 kB
Download this file (ДП 23-24.pdf)ДП[ ]2155 kB
Download this file (етичен кодекс.pdf)Етичен кодекс на училищната общност[ ]430 kB
Download this file (ПДУ.pdf)ПДУ[ ]479 kB
Download this file (ПП_23-24.pdf)ПП[ ]3687 kB
Download this file (правила_квалификация.pdf)Правила квалификация[ ]931 kB
Download this file (правилник_квалификация.pdf)План за квалификационна дейност[ ]464 kB
Download this file (РЕЖИМ и форма на обучение.pdf)Режим и форма на обучение[ ]154 kB
Download this file (РП_23-24.pdf)РП[ ]7075 kB
Download this file (СПОРТНИ дейности по класове.pdf)Спортни дейности[ ]179 kB
Download this file (стратегия_пед_спец.pdf)Стратегия за развитие на педагогическите кадри[ ]654 kB
Joomla templates by a4joomla