130 години училище "Васил Левски"

 

     РЕЖИМ НА ОБУЧЕНИЕ – ДВУСМЕНЕН

     ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - ДНЕВНА

 
 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛАСОВЕТЕ ПО СМЕНИ И  ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЗА УЧЕБНАТА  2021 - 2022  ГОДИНА

І С М Я Н А

ЧАС

І  КЛАС

ІІ  К Л А С

ІІІ – ХІІ  К Л А С

1

08:00 – 08:35 ч.

 08:00 – 08:35 ч.

 07:30 – 08:10 ч.

2

08:45 – 09:20 ч.

 08:45 – 09:20 ч.

 08:20 – 09:00 ч.

3

09:40 – 10:15 ч.

 09:30 – 10:05 ч.

 09:10 – 09:50 ч.

4

10:25 – 11:00 ч.

 10:25 – 11:00 ч.

 10:10 – 10:50 ч.

5

11:10 – 11:45 ч.

 11:10 – 11:45 ч.

 11:00 – 11:40 ч.

6

-

-

 11:50 – 12:30 ч.

7

-

-

 12:40 – 13:20 ч.

ІІ С М Я Н А

 

І  КЛАС

ІІ  К Л А С

ІІІ – ХІІ  К Л А С

1

-

 13:30 – 14:05 ч.

 13:30 – 14:10 ч.

2

-

 14:15 – 14:50 ч.

 14:20 – 15:00 ч.

3

-

 15:00 – 15:35 ч.

 15:10 – 15:50 ч.

4

-

 15:55 – 16:30 ч.

 16:10 – 16:50 ч.

5

-

 16:40 – 17:15 ч.

 17:00 – 17:40 ч.

6

-

-

 17:50 – 18:30 ч.

7

-

-

 18:40 – 19:20 ч.

 

НАЧАЛО НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ

І  С М Я Н А                                                               ІІ  С М Я Н А

            І, II      клас        -         08:00 часа                                         ІІ – ХІІ  клас  -  13:30 часа

                                                                                        ІІІ – ХІІ клас       -        07:30 часа

 

УЧЕБНИ СМЕНИ

 

МЕСЕЦ

 

 

ПЪРВА СМЯНА - КЛАС

 

ВТОРА СМЯНА - КЛАС

септември 2021 г.

ноември 2021 г.

януари 2022 г.

март 2022 г.

май 2022 г.

 І а, б ; ІІ а, б, в; ІV а, б, в;

 V а, б, в, г;  VІІІ а; ІХ а; Х а; ХІ а,  ХІІ а

 ІІІ а, б, в, ;

 VІ а, б, в, г;

 VІІ а, б, в, г

октомври 2021 г.

декември 2021 г.

февруари 2022 г.

април 2022 г.

юни 2022 г.

 І а, б ;  ІІІ а, б, в, ;

 VІ а, б, в, г;  VІІ а, б, в, г

  ІІ а, б, в;  ІV а, б, в;

  V а, б, в, г;  VІІІ а; ІХ а; Х а; ХІ а,  ХІІ а

 

Joomla templates by a4joomla