130 години училище "Васил Левски"

 

РЕЖИМ НА ОБУЧЕНИЕ – ДВУСМЕНЕН

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - ДНЕВНА

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛАСОВЕТЕ ПО СМЕНИ

И  ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЗА УЧЕБНАТА  2019 - 2020  ГОДИНА

І С М Я Н А

ЧАС

І  КЛАС

ІІ  К Л А С

ІІІ – ХІІ  К Л А С

1

08:00 – 08:35 ч.

08:00 – 08:35 ч.

07:30 – 08:10 ч.

2

08:45 – 09:20 ч.

08:45 – 09:20 ч.

08:20 – 09:00 ч.

3

09:40 – 10:15 ч.

09:30 – 10:05 ч.

09:10 – 09:50 ч.

4

10:25 – 11:00 ч.

10:25 – 11:00 ч.

10:10 – 10:50 ч.

5

11:10 – 11:45 ч.

11:10 – 11:45 ч.

11:00 – 11:40 ч.

6

-

-

11:50 – 12:30 ч.

7

-

-

12:40 – 13:20 ч.

ІІ С М Я Н А

-

-

ІІІ – ХІІ  К Л А С

1

-

-

13:30 – 14:10 ч.

2

-

-

14:20 – 15:00 ч.

3

-

-

15:10 – 15:50 ч.

4

-

-

16:10 – 16:50 ч.

5

-

-

17:00 – 17:40 ч.

6

-

-

17:50 – 18:30 ч.

7

-

-

18:40 – 19:20 ч.

НАЧАЛО НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ

І  С М Я Н А                                                               ІІ  С М Я Н А

            І, ІІ  клас           -          08:00 часа                                         ІІ – ХІІ  клас  -  13:30 часа

            ІІІ – ХІІ клас      -         07:30 часа

УЧЕБНИ СМЕНИ 

МЕСЕЦ ПЪРВА СМЯНА - КЛАС ВТОРА СМЯНА-КЛАС

Септември 2018г

Ноември 2018г.

Януари 2019г.

Март 2019 г.

Май 2019г.

I а,б,в;

II а,б,в;

III а,б,в,г;

IV а,б,в,г;

VIII а; IX а; X а;

XI а,б; XII а;

V а,б,в,г;

VI а,б,в,г;

VII а,б,в,г,д;

Октомври 2018г.

Декември 2018г.

Февруари 2019г.

Април 2019г.

Юни 2019г.

I а,б,в;

V а,б,в,г;

VI а,б,в,г;

VII а,б,в,г,д;

II а,б,в,;

III а,б,в,г;

IV а,б,в,г;

VIII а; IX а; X а;

XI а,б; XII а;

След 15.06.2019г.

VII а,б,в,г,д;

VIII а;

IX а;

X а;

XI а,б;

 
Joomla templates by a4joomla