130 години училище "Васил Левски"

 

РЕЖИМ НА ОБУЧЕНИЕ – ДВУСМЕНЕН

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - ДНЕВНА

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛАСОВЕТЕ ПО СМЕНИ

И  ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЗА УЧЕБНАТА  2020 - 2021  ГОДИНА

І С М Я Н А

ЧАС

І  КЛАС

ІІ  К Л А С

ІІІ – ХІІ  К Л А С

1

08:00 – 08:35 ч.

08:00 – 08:35 ч.

07:30 – 08:10 ч.

2

08:45 – 09:20 ч.

08:45 – 09:20 ч.

08:20 – 09:00 ч.

3

09:40 – 10:15 ч.

09:30 – 10:05 ч.

09:10 – 09:50 ч.

4

10:25 – 11:00 ч.

10:25 – 11:00 ч.

10:10 – 10:50 ч.

5

11:10 – 11:45 ч.

11:10 – 11:45 ч.

11:00 – 11:40 ч.

6

-

-

11:50 – 12:30 ч.

7

-

-

12:40 – 13:20 ч.

ІІ С М Я Н А

 

І  КЛАС

ІІ  К Л А С

ІІІ – ХІІ  К Л А С

1

-

13:30 – 14:05 ч.

13:30 – 14:10 ч.

2

-

14:15 – 14:50 ч.

14:20 – 15:00 ч.

3

-

15:00 – 15:35 ч.

15:10 – 15:50 ч.

4

-

15:55 – 16:30 ч.

16:10 – 16:50 ч.

5

-

16:40 – 17:15 ч.

17:00 – 17:40 ч.

6

-

-

17:50 – 18:30 ч.

7

-

-

18:40 – 19:20 ч.

 

 

НАЧАЛО НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ

                                                       І  С М Я Н А                                                            

І, II      клас  -  08:00 часа

ІІІ – ХІІ клас  - 07:30 часа

ІІ  С М Я Н А

ІІ – ХІІ  клас  -  13:30 часа

 

 УЧЕБНИ СМЕНИ  

 

МЕСЕЦ

 

ПЪРВА СМЯНА - КЛАС

 

ВТОРА СМЯНА - КЛАС

септември 2020 г.

ноември 2020 г.

януари 2021 г.

март 2021 г.

май 2021 г.

І а, б, в ;   ІІ а, б, в;

ІІІ а, б, в, ;   VІІІ а;    ІХ а;

Х а;  ХІ а, ХІІ б;  ХІІ а

ІV а, б, в, г; 

V а, б, в, г;

VІ а, б, в, г;

VІІ а, б, в, г

октомври 2020 г.

декември 2020 г.

февруари 2021 г.

април 2021 г.

до 15 юни 2021 г.

І а, б, в ;   ІІ а, б, в;

ІІІ а, б, в, ;  ІV а, б, в, г;

V а, б, в, г;

VІ а, б, в, г;

VІІ а, б, в, г

VІІІ а;  ІХ а;  Х а; 

ХІ а;  ХІІ б;  ХІІ а

 

Joomla templates by a4joomla