ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПО ДП  II СРОК НА УЧЕБНАТА 2023/ 2024 ГОДИНА

 

ДП

ПРЕПОДАВАТЕЛ

Брой

часове

клас

 

 

 

ден

час на провеждане

стая

Музика – Народен хор

Лора Петрова

2

5б, 6а,б; 7в

сряда

14.00 – 14.40 ч.

14.50 – 15.30 ч.

208

Музика – Вокална група

Лора Петрова

2

5б, в; 7б

четвъртък

14.00 – 14.40 ч.

14.50 – 15.30 ч.

208

Изобразително изкуство

Тошо Стефанов

2

5 а, в

петък

13.10 – 13.50 ч.

14.00 – 14.40 ч.

Кабинет ТП

Изобразително изкуство

Геновева Генчева

3

9 а

понеделник

14.00 – 14.40 ч.

14.50 – 15.30 ч.

201

вторник

14.00 – 14.40 ч.

303

Изобразително изкуство

Геновева Генчева

2

2 а

четвъртък

11.55 – 12.30 ч.

13.00 – 13.35 ч.

107

Изобразително изкуство

Юлия Славова

2

6 а, б

сряда

14.00 – 14.40 ч.

14.50 – 15.30 ч.

Кабинет ИИ

Изобразително изкуство

Юлия Славова

2

7 а, в

четвъртък

14.00 – 14.40 ч.

14.50 – 15.30 ч.

Кабинет ИИ

Астрономия

Иванка Русева

1

6 а, б

петък

13.10 – 13.50 ч.

304

Joomla templates by a4joomla