Основната цел на проекта е да организира свободното време на учениците от I до XII клас взависимост от техните интереси и потребности. Друг приоритет е преодоляването на тенденциите за отпадането на деца в риск и задържането им в училище чрез разнообразни извънкласни и извънучилищни дейности, които подпома-гат  тяхното личностно развитие.

 

          Повече информация за целите, задачите, управлението и финансирането на проекта можете да намерите на официалния сайт на УСПЕХ - http://uspeh.mon.bg/

 

Групи по проект Успех

1. Студио "Аз опознавам и рисувам света около мен" – ръководител  Геновева Георгиева Генчева

2. Секция "Денсаеробика и фитнес" - ръководител  Жасмина Илиева Коцинова

3. Клуб "Познатият, непознат български език" - Венета Димитрова Пенева

4. Арт-клуб "Декоративна техника" - Жанета Недялкова Любенова

5. Ателие "Красив цвят" - Юлия Матеева Славова

6. Студио "Забавно четене" - Нина Петрова Керанова

7. Вокална група "Любими детски песни" - Златинка Тенева Бозаджиева

8. Ателие "Творителница" - Милена Димова Вучкова

9. Клуб "История на модата" - Стела Димитрова Крачолова

10. Клуб "IT работилница" - Деяна Колева Дикова

 

Joomla templates by a4joomla