5470741

 

СЪВЕТ ЗА ОБЩЕСТВЕН МОНИТОРИНГ

ПРИ СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – СТАРА ЗАГОРА,

КЪМ ПРОЕКТ „РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ 

/ ТВОЯТ ЧАС/

  1. Златка Петкова  Гинчева  – главен учител  в СУ „Васил Левски”
  2. Десислава Николаева Йорданова – старши учител в СУ „Васил Левски”
  3. Росица Тенева Копривчина  – представител на община Стара Загора
  4. Елица Димитрова Георгиева - родител
  5. Димка Иванова Михайлова – родител
  6. Павлина Красимирова Салджийска – Тодорова – родител
  7. Диана Енчева Недялкова - родител

 

ГРУПИ ЗА ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ

 ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.004-0004 „РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ  (ТВОЯТ ЧАС)“

ЗА УЧЕБНАТА 2017 - 2018 ГОДИНА

Групи за преодоляване на обучителните затруднения и занимания по интереси

Ръководител  на група

Математика – подпомагане на обучението в шести клас  -галерия

Антония Вълева Тонева

Да се научими да учим - галерия

Делка Димитрова Петрова

Математиката, лесна и интересна - галерия

Тинка Иванова Славова

Искам да знам - галерия

Татяна Минкова Николова

Българският език – изпитание и помощник по пътя на успеха - галерия

Станислава Василева Танева

Чета, пиша и общувам на български език - галерия

Даниела Стоева Стоянова

Мога да знам - галерия

Виолета Тенева Овчарова

Играем с думите - галерия

Нина Петрова Керанова

Българска народнопесенна палитра - галерия

Лора Цветанова Петрова

Клас „Хайде на хорото“ - галерия

Диляна Танева Апостолова

Ателие по приложни техники - галерия

Жанета Недялкова Любенова

Вокална група - галерия

Златинка Тенева Бозаджиева

Сръчни ръце - галерия

Жанета Любомирова Петрова

Творческа работилница - галерия

Юлия Матеева Славова

Арт ателие - галерия

Геновева Георгиева Генчева

Здрави, активни, ефективни - галерия

Мариана Стоянова Гатева

Приказна работилница - галерия

Румяна Господинова Иванова

Клуб „През историята на модата с игла и ножица“ - галерия

Стела Димитрова Крачолова

Сред природата – с дух, емоции и здраве - галерия

Димитринка Тонева Манева

Готов съм за матурата по биология - галерия

Мариана Иванова Петкова

Клуб „Живей здравословно“ - галерия

Фанка Альошева Каменова

Как да стана предприемач - галерия

Галя Славова Тонева

Клуб „Европа” - галерия

Яна Николова Армянова

 

 

Joomla templates by a4joomla