НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“

Желанието на учителите от СУ „Васил Левски“ да се присъединят към мрежата от работещи иновативни училища и да докажат, че са креативни и модерни, предизвика училището да кандидатства в реализиращата се програма за мобилност в българското образование и бъдещото му включване в списъка на иновативните училища. До 21 октомври 2022 г.  бе срокът за кандидастване по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“, като условието бе училището да не е иновативно  и да реализира 2 мобилности към иновативни училища. На 16.11.2022г. МОН публикува списъка на одобрените училища за реализиране на мобилност и на 8 участници /учители и ученици/ от СУ „Васил Левски“  им предстои да покажат иновативни елементи по отношение на организацията на обучението и използването на нови методи на преподаване в СУ „Константин Константинов“, град Сливен и ОУ „Кирил Христов“, град Стара Загора

Joomla templates by a4joomla