НП „Иновации в действие” за учебната 2022/2023 г.

Желанието на учителите от СУ „Васил Левски“ да се присъединят към мрежата от работещи иновативни училища и да докажат, че са креативни и модерни, предизвика училището да кандидатства в реализиращата се програма за мобилност в българското образование и бъдещото му включване в списъка на иновативните училища. До 21 октомври 2022 г.  бе срокът за кандидатстване по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“, като условието бе училището да не е иновативно  и да реализира 2 мобилности към иновативни училища. На 16.11.2022г. МОН публикува списъка на одобрените училища за реализиране на мобилност и на 8 участници /учители и ученици/ от СУ „Васил Левски“  им предстои да покажат иновативни елементи по отношение на организацията на обучението и използването на нови методи на преподаване в СУ „Константин Константинов“, град Сливен и ОУ „Кирил Христов“, град Стара Загора.

От 22 до 24 март 2023 г. учители и ученици от СУ „Васил Левски“, Стара Загора участваха в мобилност по националната програма „Иновации в действие“, която се проведе в ОУ „Кирил Христов“, град Стара Загора с участието на директори, педагогически специалисти и ученици от СУ „Константин Константинов“ - гр. Сливен, и СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Симеоновград, област Хасковска. Целта е обмяна на опит и споделяне на добри новаторски педагогически практики по Национална програма „Иновации в действие“.

Домакин на втората мобилност по НП „Иновации в действие“ бе Средно училище „Константин Константинов“, град Сливен, която се проведе от 25.04.2023 г. до 27.04.2023 г. Програмата на мобилността включваше участие по панели в Регионален форум, на който бяха представени и споделени нови педагогически практики, нови форми на организация на учебните часове и нови дизайнерски решения за обзавеждане и оборудване на модерни интерактивни учебни пространства. Срещите с други колеги от район Югоизточен, бяха изключително ползотворни и дадоха много идеи за нови иновативни практики.

    

npkh2

npkh3

npkh4

npkh1

insl2

insl1

insl4

insl3

insl5

Joomla templates by a4joomla