130 години училище "Васил Левски"

 

СПИСЪК НА УЧИТЕЛИТЕ В СУ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – СТАРА ЗАГОРА

И ПРЕДМЕТИТЕ, КОИТО ПРЕПОДАВАТ

 

Лина Борисова

Директор

(биология и химия)

Стела Крачолова

Заместник-директор по учебната дейност

стория и цивилизация)

Анита Любенова

Заместник-директор по учебната дейност

(информатика и математика)

Янка Радулова

Педагогически съветник (педагогика)

Катя Минчева

Български език и литература

Даниела Стоева

Български език и литература

Невена Господинова

Български език и литература

Милена Горчева

Български език и литература

Станислава Танева 

Български език и литература

Стефка Каишева

Английски език, Немски език

Деяна Андреева

Английски език

Ваня Драганова

Английски език

Динка  Стоянова 

Английски език

Антония Тонева

Математика

Радостин Кънчев

Математика и информационни технологии

Росица Милушева

Математика и информационни технологии

Деяна Дикова

Математика и информационни технологии

Делка Петрова

Математика и информационни технологии

Десислава Тонева

Информатика и информационни технологии

Даниела Дечкова

История и цивилизация

Мануела Харбова

История и цивилизация, Философия

Яна Армянова

География и икономика

Веселина Неделчева

География и икономика

Мариана Иванова

Биология и здравно образование

Фанка Каменова

Биология и здравно образование, Химия и ООС

Пламена Джелепова

Физика и астрономия, Химия и ООС

Лора Петрова

Музика

Златинка Бозаджиева

Музика

Юлия Славова

Изобразително изкуство

Тошо Стефанов

Изобразително изкуство, Технологии и предприемачество

Геновева Генчева

Изобразително изкуство

Веселин Бонев

Физическо възпитание и спорт

Мариана Драганова

Физическо възпитание и спорт

Иван Иванов

Физическо възпитание и спорт

Данаил Тодоров

Хореография

Галя Славова Начален учител
Милена Вучкова Начален учител
Петя Славова Начален учител
Жасмина Коцинова Начален учител
Катя Динева Начален учител
Златка Гинчева Начален учител
Виолета Овчарова Начален учител
Росинка Вълчева Начален учител
Живка Кючукова Начален учител
Румяна Иванова Начален учител
Нина Керанова Начален учител
Татяна Николова Начален учител
Диляна Иванова Начален учител
Тонка Петкова Начален учител
Магдалена Шивачева Начален учител
Дарина Йолдова Учител – полуинтернатна група
Татяна Тодорова  Учител – полуинтернатна група
Ирина Христова  Учител – полуинтернатна група
Дарина Маркова Учител– полуинтернатна група
Георги Георгиев Учител – полуинтернатна група
Евгения Генчева  Учител – полуинтернатна група
Керина Динева Учител – полуинтернатна група

 

Joomla templates by a4joomla