Въпроси и отговори

  • Какъв документ трябва да подам за да продължа образованието си?

Заявление за продължаване на образованието се подава по образец в канцеларията на училището или електронно на имейла на училището, като към него задължително се прилага копие на документ за завършен предходен клас или етап.

  • Ще полагам ли изпити и колко?

Комисия на ниво училище разглежда постъпилите заявления с приложени към тях копия на документи и определя колко и какви изпити ще полага лицето върху учебното съдържание, включено в учебната програма по съответния учебен предмет или модул за клас, за съответния вид подготовка.

Joomla templates by a4joomla