През месец януари 2023 г. СУ „Васил Левски“ кандидатства с проект за иновация за приемането му в списъка на иновативните училища от учебната 2023/2024 г. На основание Решение № 469 на Министерски съвет от 07.07.2023 г. училището получи статут на иновативно училище, за разработената си иновация по предмета история и цивилизации/ профилирана подготовка във втори гимназиален етап за срок от две учебни години. Същността на иновацията се състои във въвеждането на иновативни методи за издирване на информация, както и нестандартни начини за нейното представяне пред различна публика, развиването на различни умения и активизирането на учениците и най- вече създаването на положителен климат за учебна работа. Целта е часовете по история и и цивилизации във втори гимназиален етап да бъдат забавни, динамични и емоционални.

Иновативни методи за преподаване

Joomla templates by a4joomla