130 години училище "Васил Левски"

Бюджет

Attachments:
Download this file (19aktualiziran.pdf)Актуализиран план бюджет декември 2019г.[ ]551 kB
Download this file (19kasov.pdf)Oтчет за касово изпълнение 31-12-2019г.[ ]3958 kB
Download this file (19sboren.pdf)Сборен отчет декември 2019г.[ ]2804 kB
Download this file (2019_м._01_Начален план-бюджет.pdf)План бюджет 2019г[ ]3516 kB
Download this file (2019_м._03_Отчет за касовото изпълн. на бюджета.pdf)Отчет за касово изпълнение на бюджет март 2019г[ ]3090 kB
Download this file (2019_м._03_Сборен отчет за касовото изпълн. на бюджета.pdf)Сборен отчет март 2019г[ ]2835 kB
Download this file (2019Актуализиран план бюджет септември 2019.pdf)Актуализиран план бюджет септември 2019г.[ ]509 kB
Download this file (2019Актуализиран план бюджет юли 2019.pdf)Актуализиран план бюджет юли 2019г.[ ]1009 kB
Download this file (2019Отчет за касовото изп. септември 2019.pdf)Отчет касово изпълнение на бюджет септември 2019г.[ ]3708 kB
Download this file (2019Отчет за касовото изпъл.на бюджета юли 2019.pdf)Отчет на касово изпълнение юли 2019г.[ ]3710 kB
Download this file (2019Сборен отчет септември 2019.pdf)Сборен отчет септември 2019г.[ ]2804 kB
Download this file (2019Сборен отчет юли 2019.pdf)Сборен отчет юли 2019г[ ]2934 kB
Download this file (2020_09_Отчет касово изп. на бюджета.pdf)Отчет касово изпълнение 2019-2020[ ]3765 kB
Download this file (2020_09_Сборен отчет.pdf)Сборен отчет 1.2020-9.2020г.[ ]3307 kB
Download this file (2020_12_Отчет приходи.pdf)Отчет приходи декември 2020г[ ]3324 kB
Download this file (2020_12_Отчет разходи бюджет.pdf)Отчет разходи декември 2020[ ]4292 kB
Download this file (2020_12_Отчет разходи проект ОУД.pdf)Отчет разходи ОУД 2020[ ]2293 kB
Download this file (2020_30_06_Отчет за касовото изп. на бюджета.pdf)Отчет на касово изпълнение на бюджет 30-06-2020[ ]3575 kB
Download this file (2020_30_06_План бюджет.pdf)План бюджет 30-06-2020г[ ]3324 kB
Download this file (2020_30_06_Сборен отчет.pdf)Сборен отчет 30-06-2020[ ]3229 kB
Download this file (2020_31.03._Отчет за касовото изпълнение.pdf)Отчет касово изпълнение 31 март 2020г.[ ]3513 kB
Download this file (2020_31.03._Сборен отчет.pdf)Сборен отчет 31 март 2020 г.[ ]3253 kB
Download this file (2020_Бюджет-начален план.pdf)Бюджет начален план 31 март 2020г.[ ]3391 kB
Download this file (2020_План-бюджет.pdf)План бюджет 2020г.[ ]1874 kB
Download this file (2021_03_Отчет за касовото изп. на бюджета (2).pdf)Отчет за касово изпълнение на бюджет март 2021г.[ ]4312 kB
Download this file (2021_03_Отчет-финансова форма.pdf)Отчет финансова форма март 2021г.[ ]4023 kB
Download this file (2021_03_Сборен отчет.pdf)Сборен отчет - март 2021г[ ]3097 kB
Download this file (2021_30_06_Отчет за касовото изп. на бюджета.pdf)Отчет за касово изпълнение на бюджет 30-06-2021[ ]4512 kB
Download this file (2021_30_06_Отчетни данни по ЕБК.pdf)Отчетни данни по ЕБК 30-06-2021[ ]4491 kB
Download this file (2021_30_06_Сборен отчет.pdf)Сборен отчет 30-06-2021г[ ]3260 kB
Download this file (IMG (1).pdf)Бюджет 01/01-30/09.2016г[Бюджет 01/01-30/09.2016г]3083 kB
Download this file (IMG (2).pdf)Бюджет 01/01-31/03/.2016г[Бюджет 01/01-31/03/.2016г]2654 kB
Download this file (IMG_0001.pdf)План бюджет 28/03/2016[План бюджет]510 kB
Download this file (Ot4et_2budget_2016.pdf)Сборен отчет 01-01-2016г до 31-12-2016г[ ]333 kB
Download this file (Ot4et_biadjet_30.06.2015.pdf)Отчет бюджет 30/06//2015г[ ]3237 kB
Download this file (Ot4et_biadjet_30.09.2015.pdf)Отчет бюджет 30/09/2015г[ ]3290 kB
Download this file (Ot4et_biadjet_31.03.2015.pdf)Отчет бюджет 31/03/2015г[ ]3101 kB
Download this file (Otchet_budget 2016.pdf)Отчет бюджет 2016г[ ]598 kB
Download this file (souvlsz_budget_2015.pdf)Бюджет 01/01-30/09.2015г[ ]454 kB
Download this file (Бюджет разход-30 юни 2017.pdf)Бюджет разход-30 юни 2017.pdf[ ]3335 kB
Download this file (Бюджет-2018г..pdf)Бюджет-2018г..pdf[ ]3055 kB
Download this file (Бюджет-разход-31 юли.2017.pdf)Бюджет-разход-31 юли.2017.pdf[ ]3337 kB
Download this file (Бюджет_отчет_30.09 (1).pdf)Бюджет 01/01-30/09.2013г[ ]3374 kB
Download this file (Отчет бюджет- 9-т мес.2018.pdf)Отчет бюджет 30/09/2018г[ ]4093 kB
Download this file (Отчет бюджет-30.06.2018г.pdf)Отчет бюджет 30-06-2018г[ ]4027 kB
Download this file (Отчет за касовото изпълнение на бюджет - 30.09.2021 г..pdf)Отчет за касово изпълнение - септември 2021г.[ ]7475 kB
Download this file (Отчет за касовото изпълнение на бюджет юни 2019.pdf)Отчет за касово изпълнение на бюджет юни 2019г[ ]3692 kB
Download this file (Отчет за касовото изпълнение на бюджет-30.06.2018г1.pdf)Отчет за касово изпълнение 30-06-2018г[ ]3231 kB
Download this file (Отчет за касовото изпълнение на бюджета-30.09.2017г.pdf)Отчет за касовото изпълнение на бюджета 30-09-2017г[ ]2164 kB
Download this file (Отчет касово изпълн.бюджет 31.12.2017 г..pdf)Отчет за касовото изпълнение на бюджета 31-12-2017[ ]2838 kB
Download this file (Отчет приходи 30.09.2017г.pdf)Отчет приходи 30/09/2017г[ ]2266 kB
Download this file (Отчет приходи 31.12.2017г..pdf)Отчет приходи 31-12-2017г[ ]2844 kB
Download this file (Отчет разходи -9-т мес. 2018.pdf)Отчет разходи 30/09/2018г[ ]3169 kB
Download this file (Отчет разходи 30.09.2017г.pdf)Отчет разходи 30/09/2017г[ ]4367 kB
Download this file (Отчет разходи 31.12.2017г.pdf)Отчет разходи 31-12-2017г[ ]4249 kB
Download this file (Отчет-приходи-1-во трим.2018г..pdf)Отчет-приходи-1-во трим.2018г..pdf[ ]2664 kB
Download this file (Отчет-разход-1-во трим.2017г.pdf)Отчет разход първо тримесечие 2017г[ ]3569 kB
Download this file (Отчет-разходи-1-во трим.2018г..pdf)Отчет-разходи-1-во трим.2018г..pdf[ ]3809 kB
Download this file (Отчетни данни по ЕБК 30.09.2021 г..pdf)Отчетни данни по ЕБК - септември 2021г.[ ]12565 kB
Download this file (План приходи 2017г.pdf)План приходи 2017[ ]2943 kB
Download this file (План-бюджет 2017-2.pdf)План бюджет 2 01/03/2017[ ]791 kB
Download this file (План-бюджет-1 2017г.pdf)План бюджет 1 01/03/2017[ ]631 kB
Download this file (Сборен отчет - септември 2021 г..pdf)Сборен отчет - септември 2021г.[ ]6192 kB
Download this file (Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджет -30.06.2018г.pdf)Сборен отчет за касово изпълнение 30-06-2018г[ ]2645 kB
Download this file (Сборен отчет юни 2019 г.pdf)Сборен отчет юни 2019г[ ]3050 kB
Download this file (Сборен отчет-1-во трим.2017г.pdf)Сборен отчет първо тримесечие 2017г[ ]2188 kB
Download this file (Сборен отчет-9-т мес. 2018.pdf)Сборен отчет 30/09/2018г.[ ]2767 kB
Download this file (Тотал кеш юни 2019 г.pdf)Тотал кеш юни 2019г[ ]4828 kB
Joomla templates by a4joomla