Документи

Attachments:
Download this file (11b_2019.pdf)Училищен учебен план 11б клас за уч.2019-2020г[ ]544 kB
Download this file (12a2019.pdf)Училищен учебен план 12а клас за уч.2019-2020г[ ]557 kB
Download this file (2019-ГРАФИК на родителските срещи.pdf)График на родителски срещи за учебната 2019-2020г.[ ]238 kB
Download this file (2019-РЕЖИМ на обучение.pdf)Режим на обучение за учебната 2019-2020г.[ ]241 kB
Download this file (2019plan10a.pdf)Училищен учебен план 10 а клас за уч.2019-2020г[ ]1447 kB
Download this file (2019plan1b.pdf)Училищен учебен план 1б клас за уч.2019-2020г[ ]1347 kB
Download this file (2019plan1v.pdf)Училищен учебен план 1в клас за уч.2019-2020г[ ]1352 kB
Download this file (2019plan2a.pdf)Училищен учебен план 2а клас за уч.2019-2020г[ ]1542 kB
Download this file (2019plan2b.pdf)Училищен учебен план 2б клас за уч.2019-2020г[ ]1356 kB
Download this file (2019plan2v.pdf)Училищен учебен план 2в клас за уч.2019-2020г[ ]1366 kB
Download this file (2019plan3a.pdf)Училищен учебен план 3а клас за уч.2019-2020г[ ]1376 kB
Download this file (2019plan3b.pdf)Училищен учебен план 3б клас за уч.2019-2020г[ ]1383 kB
Download this file (2019plan3g.pdf)Училищен учебен план 3г клас за уч.2019-2020г[ ]1369 kB
Download this file (2019plan3v.pdf)Училищен учебен план 3в клас за уч.2019-2020г[ ]1353 kB
Download this file (2019plan4a.pdf)Училищен учебен план 4а клас за уч.2019-2020г[ ]1362 kB
Download this file (2019plan4b.pdf)Училищен учебен план 4б клас за уч.2019-2020г[ ]1557 kB
Download this file (2019plan4g.pdf)Училищен учебен план 4г клас за уч.2019-2020г[ ]1558 kB
Download this file (2019plan4v.pdf)Училищен учебен план 4в клас за уч.2019-2020г[ ]1357 kB
Download this file (2019plan5a.pdf)Училищен учебен план 5а клас за уч.2019-2020г[ ]1385 kB
Download this file (2019plan5b.pdf)Училищен учебен план 5б клас за уч.2019-2020г[ ]1573 kB
Download this file (2019plan5g.pdf)Училищен учебен план 5г клас за уч.2019-2020г[ ]1589 kB
Download this file (2019plan5v.pdf)Училищен учебен план 5в клас за уч.2019-2020г[ ]1585 kB
Download this file (2019plan6a.pdf)Училищен учебен план 6а клас за уч.2019-2020г[ ]1573 kB
Download this file (2019plan6b.pdf)Училищен учебен план 6б клас за уч.2019-2020г[ ]1592 kB
Download this file (2019plan6g.pdf)Училищен учебен план 6г клас за уч.2019-2020г[ ]1575 kB
Download this file (2019plan6v.pdf)Училищен учебен план 6в клас за уч.2019-2020г[ ]1565 kB
Download this file (2019plan7a.pdf)Училищен учебен план 7а клас за уч.2019-2020г[ ]1607 kB
Download this file (2019plan7b.pdf)Училищен учебен план 7б клас за уч.2019-2020г[ ]1406 kB
Download this file (2019plan7d.pdf)Училищен учебен план 7д клас за уч.2019-2020г[ ]1177 kB
Download this file (2019plan7g.pdf)Училищен учебен план 7г клас за уч.2019-2020г[ ]1604 kB
Download this file (2019plan7v.pdf)Училищен учебен план 7в клас за уч.2019-2020г[ ]1616 kB
Download this file (2019plan8a.pdf)Училищен учебен план 8а клас за уч.2019-2020г[ ]1326 kB
Download this file (2019plan9a.pdf)Училищен учебен план 9а клас за у.2019-2020г[ ]1404 kB
Download this file (2019_11a.pdf)Училищен учебен план 11а клас за уч.2019-2020г[ ]581 kB
Download this file (2019_DP.pdf)ДП и СИП за уч.2019-2020г[ ]1490 kB
Download this file (2019_MЕРКИ_повишаване качеството на образованието.pdf)Мерки заз повишаване на качеството на образованието 2019г.[ ]331 kB
Download this file (2019_ГОДИШЕН план на училището.pdf)Годишен план 2019-2020г[ ]839 kB
Download this file (2019_ПДУ.pdf)ПДУ 2019г[ ]615 kB
Download this file (2019_ПРОГРАМА_приобщаване на ученици от уязвими групи.pdf)Програма за приобщаване на ученици уязвими групи 2019г.[ ]375 kB
Download this file (2019_ПРОГРАМА_ранно напускане на училище.pdf)Програма за превенция на ранното напускане на училище 2019г.[ ]387 kB
Download this file (2019етичен кодекс.pdf)Етичен кодекс 2019г.[ ]322 kB
Download this file (2019стратегия.pdf)Стратегия за развитие за уч.2019-2020г.[ ]707 kB
Download this file (godishenplan2019_compressed (3).pdf)Годишен план 2019-2020г[ ]7448 kB
Download this file (plan1a.pdf)Училищен учебен план 1а клас за уч.2019-2020г[ ]1328 kB
Download this file (RP_ZIP2019.pdf)РП и ЗИП уч.2019-2020г.[ ]12159 kB
Download this file (Организация на учебния ден 2019-2020.pdf)Организация на учебния ден за уч.2019-2020г.[ ]143 kB
Joomla templates by a4joomla