Групи за занимания по интереси за учебната 2023-2024 година

 

Направление - област, подобласт

Групи за занимания по интереси

Ръководител

/име, фамилия/

Математика, Математическа логика

Клуб „Игроматика“

Катя  Динева

Математика, Математическа логика

Клуб „Приказна Математика“

Катя  Динева

Екологично образование и здравословен начин на живот, знания за здравето

Клуб „Активен и здрав“

Мариана  Гатева

Технологии,  Езиков свят

Клуб „Funny reading“

Забавно четене

Нина Керанова

Природни науки, околна среда

Клуб „Природоизследователи“

Йовка Георгиева

Изкуства и култура, приложни изкуства

Арт работилничка „Сръчковците“

Татяна Николова

Технологии, развитие на въображението-моделиране, творчество, игра и памет

Ателие „Творителница“

Милена Вучкова

Спорт, колективни спортове

Клуб „Млад футболист“

Иван Иванов

Изкуства и култура, изящни изкуства

Ателие „Забавни рисунки“

Геновева Генчева

Математика, математическа логика

Клуб „Питагор“

Радостин Кънчев

Дигитална креативност, дигитални умения

Клуб „Уебдизайн“

Мирела Петрова

Дигитална креативност, дигитални умения

Клуб „Web-wiz“

Десислава Тонева

 

 

 Групи за занимания по интереси за учебната 2022-2023 година

Тематични направления

Групи за занимания по интереси

Ръководител

/име, фамилия/

Изкуства и култура, изящни изкуства

Ателие „Забавни рисунки“

Геновева Генчева

Екологично образование и здравословен начин на живот, Хранене и здраве

Клуб „Спорт и здраве“

Мариана  Гатева

Технологии, развитие на въображение 

Клуб „Любознателни пчелички“

Ирина Христова

Изкуства и култура, приложни изкуства

Арт работилничка „Сръчковците“

Татяна Николова

Технологии, развитие на въображение 

Ателие „Творителница“

Милена Вучкова

Изкуства и култура, изящни изкуства

Ателие „Весели рисунки“

Геновева Генчева

Природни науки, околна среда

Клуб „Природоизследователи“

Йовка Георгиева

Математика, математическа логика

Клуб „Питагор“

Радостин Кънчев

Дигитална креативност, дигитални умения

Клуб „Дигитална креативност“

Мирела Петрова

Спорт, колективни спортове

Клуб „Млад футболист“

Иван Иванов

 

 

 Групи за занимания по интереси за учебната 2021-2022 година

 

Тематични направления

Групи за занимания по интереси

Клас

 

Ръководители

 

Изкуства и култура - Приложни изкуства

Творческа група „Пчелички работливи“

I а

Диляна Иванова

Изкуства и култура - Приложни изкуства

Арт работилничка „Сръчковците“

I б

Татяна Николова

Изкуства и култура - Приложни изкуства

Ателие „Творителница“

II а, б

Милена Вучкова

МатематикаПриложна математика

Клуб „Математици“

III б, в

Катя Динева

Природни науки

Клуб „Природоизследователи“

III а, в

Йовка Георгиева

Изкуства и култура -  Изящни изкуства

Ателие „Забавни рисунки“

IV б

Геновева Генчева

Технологии – Езиков свят

Клуб „Приказна работилница“

IV а, в

Румяна Иванова

Математика – Математическа логика

Клуб „Питагор“

V а

Радостин Кънчев

Дигитална креативност - Дигиталните умения

Клуб „Дигитална креативност“

V б, в

Мирела Петрова

Спорт -  Сценични и танцови изкуства

Клуб „Ритъм плюс“

VI

Мариана  Гатева

Спорт Колективни спортове

Клуб „Млад футболист“

VII

Иван Иванов

 

 

 Групи за занимания по интереси за учебната 2020-2021 година

 

Категория

Групи за занимания по интереси

Ръководител

Приложни изкуства

Ателие „Творителница“

Милена Вучкова

Приложна математика

Клуб „Изследователи“

Катя Динева

Приложна математика

Клуб „Изследователи - новатори“

Катя Динева

Приложни изкуства

Клуб „Сръчковци“

Татяна Николова

Изящни изкуства

Ателие „Весели рисунки“

Геновева Генчева

Приложни изкуства

Ателие „Приложни изкуства“

Юлия Славова

Математическо моделиране

Клуб „Живи компютри“

Нина Керанова

Приложна математика

Група „Математиката лесна, интересна“

Магдалена Шивачева

Математическо моделиране

Секция „Решавам и се забавлявам“

Антония Тонева

Дигиталните умения

Клуб „Аз и компютърът“

Деяна Дикова

Приложна математика

Клуб „Забавна матиматика“

Деяна Дикова

Сценични и танцови изкуства

Клуб „Ритъм“

Мариана Гатева

Колективни спортове

Клуб „Млад футболист“

Иван Иванов

Математическа логика

Клуб „Питагор“

Радостин Кънчев

 

 Групи за занимания по интереси за учебната 2019-2020 година

Тематична област

Групи за занимания по интереси

Ръководител

Дигитална креативност

Клуб „Web“

Деяна Дикова

Математика

Клуб „Забавна математика“

Деяна Дикова

Технологии

Клуб „Приятели на книгата“

Румяна  Иванова

Математика

Клуб „Изследователи“

Катя Динева

Математика

Клуб „Млад математик“

Радостин Кънчев

Математика

Секция „Решавам и се забавлявам“

Антония Тонева

Изкуства и култура

Ателие „Приложни изкуства“

Юлия  Славова

Спорт

Клуб „Ритъм“

Мариана Гатева

Спорт

Клуб „Млад футболист“

Иван Иванов

Технологии

Клуб „Старозагорски предприемачи“

Галя Тонева

 

 

Групи за занимания по интереси за учебната 2018-2019 година

 Тематична област

Групи за занимания по интереси 

Ръководител

Дигитална креативност

Клуб „Информационни технологии“

Деяна Дикова

Математика

Клуб „Цифроландия“

Катя Динева

Математика

Клуб „Математика за всеки“

Радостин Кънчев

Математика

Секция „Математиката . лесна и интересна“

АнтонияТонева

Изкуства и култура

Ателие „Приложни изкуства“

Юлия Славова

Спорт

Клуб „Ритъм“

Мариана Гатева

Спорт

Клуб „Млад футболист“

Иван  Иванов

Технологии

Клуб „Млад предприемач в Стара Загора“

Галя Тонева

 

Joomla templates by a4joomla