130 години училище "Васил Левски"

 

 Групи за занимания по интереси за учебната 2020-2021 година

 

Категория

Групи за занимания по интереси

Ръководител

Приложни изкуства

Ателие „Творителница“

Милена Вучкова

Приложна математика

Клуб „Изследователи“

Катя Динева

Приложна математика

Клуб „Изследователи - новатори“

Катя Динева

Приложни изкуства

Клуб „Сръчковци“

Татяна Николова

Изящни изкуства

Ателие „Весели рисунки“

Геновева Генчева

Приложни изкуства

Ателие „Приложни изкуства“

Юлия Славова

Математическо моделиране

Клуб „Живи компютри“

Нина Керанова

Приложна математика

Група „Математиката лесна, интересна“

Магдалена Шивачева

Математическо моделиране

Секция „Решавам и се забавлявам“

Антония Тонева

Дигиталните умения

Клуб „Аз и компютърът“

Деяна Дикова

Приложна математика

Клуб „Забавна матиматика“

Деяна Дикова

Сценични и танцови изкуства

Клуб „Ритъм“

Мариана Гатева

Колективни спортове

Клуб „Млад футболист“

Иван Иванов

Математическа логика

Клуб „Питагор“

Радостин Кънчев

 

 Групи за занимания по интереси за учебната 2019-2020 година

Тематична област

Групи за занимания по интереси

Ръководител

Дигитална креативност

Клуб „Web“

Деяна Дикова

Математика

Клуб „Забавна математика“

Деяна Дикова

Технологии

Клуб „Приятели на книгата“

Румяна  Иванова

Математика

Клуб „Изследователи“

Катя Динева

Математика

Клуб „Млад математик“

Радостин Кънчев

Математика

Секция „Решавам и се забавлявам“

Антония Тонева

Изкуства и култура

Ателие „Приложни изкуства“

Юлия  Славова

Спорт

Клуб „Ритъм“

Мариана Гатева

Спорт

Клуб „Млад футболист“

Иван Иванов

Технологии

Клуб „Старозагорски предприемачи“

Галя Тонева

 

 

Групи за занимания по интереси за учебната 2018-2019 година

 Тематична област

Групи за занимания по интереси 

Ръководител

Дигитална креативност

Клуб „Информационни технологии“

Деяна Дикова

Математика

Клуб „Цифроландия“

Катя Динева

Математика

Клуб „Математика за всеки“

Радостин Кънчев

Математика

Секция „Математиката . лесна и интересна“

АнтонияТонева

Изкуства и култура

Ателие „Приложни изкуства“

Юлия Славова

Спорт

Клуб „Ритъм“

Мариана Гатева

Спорт

Клуб „Млад футболист“

Иван  Иванов

Технологии

Клуб „Млад предприемач в Стара Загора“

Галя Тонева

 

Joomla templates by a4joomla