Attachments:
Download this file (1-Заявление-приемане-в-училище.pdf)1-Заявление-приемане-в-училище.pdf[ ]417 kB
Download this file (11-Молба-до-директор-7-дни.pdf)11-Молба-до-директор-7-дни.pdf[ ]258 kB
Download this file (12-Отсъствия-по-уважителни-причини.pdf)12-Отсъствия-по-уважителни-причини.pdf[ ]489 kB
Download this file (3-Заявление-отписване-от-ГЦОУД.pdf)3-Заявление-отписване-от-ГЦОУД.pdf[ ]470 kB
Download this file (5-Заявление-спортна-дейност-10-11-12-клас.pdf)5-Заявление-спортна-дейност-10-11-12-клас.pdf[ ]304 kB
Download this file (6-Заявление-издаване-на-удостоверение-за-завършен-клас.pdf)6-Заявление-издаване-на-удостоверение-за-завършен-клас.pdf[ ]235 kB
Download this file (7-Заявление-издаване-на-дубликат.pdf)7-Заявление-издаване-на-дубликат.pdf[ ]239 kB
Download this file (8-Заявление-за-записване-5-клас.pdf)8-Заявление-за-записване-5-клас.pdf[ ]309 kB
Download this file (pismo_do15 дни.pdf)Молба до класен ръководител[ ]158 kB
Download this file (Заявление за записване в група за целодневна организация на учебния ден.pdf)Заявление за записване в група целодневна организация на учебния ден - 2020/2021[ ]643 kB
Download this file (Заявление за избор допълнителна подготовка 1-7 клас.pdf)Заявление за допълнителна подготовка 1-7 клас-2020/2021г.[ ]488 kB
Download this file (Заявление за избор на разширена подготовка 1,2,3,4,5,6,7  клас.pdf)заявление за разширена подготовка 1-7 клас 2020/2021г.[ ]487 kB
Download this file (Заявление за избор на спортна дейност 1,2,3,4,5,6,7 клас.pdf)Заявление за избор на спортни дейности 1-7 клас -2020/2021г.[ ]484 kB
Download this file (заявление за издаване на  удостоверение, свидетелство, диплом.pdf)Заявление за издаване на дубликат на документ[ ]184 kB
Download this file (Заявление за изучаване на чужд език 2 клас.pdf)Заявление за изучаване на чужд език - 2 клас-2020/2021г[ ]486 kB
Download this file (Заявление избор допълнителна подготовка 8,9,10,11 клас 2020.pdf)Заявление ДП -8,9,10,11 клас 2020г.[ ]477 kB
Download this file (Заявление ПП за 11 клас.pdf)Заявление ПП 11 клас за учебната 2020-2021г[ ]476 kB
Download this file (Заявление РП 9, 10, 11 клас 2020.pdf)Заявление РП - 9, 10, 11 клас 2020г.[ ]476 kB
Download this file (Заявление СД 8-11 клас 2020.pdf)Заявление СД - 8-11 клас 2020г.[ ]480 kB
Download this file (Заявление СИП 12 клас 2020.pdf)Заявление СИП 12 клас 2020г.[ ]541 kB
Download this file (Инфо-138-приемане-и-преместване.pdf)Инфо-138-приемане-и-преместване.pdf[ ]342 kB
Download this file (Инфо-141-диплома.pdf)Инфо-141-диплома.pdf[ ]277 kB
Download this file (Инфо-143-валидиране.pdf)Инфо-143-валидиране.pdf[ ]583 kB
Download this file (Инфо-147-служ.-бележка-за-подадено-заявление-ДЗИ-1.pdf)Инфо-147-служ.-бележка-за-подадено-заявление-ДЗИ-1.pdf[ ]302 kB
Download this file (Инфо-148-издаване-служ-бележка-за-допускане-ДЗИ-2-1.pdf)Инфо-148-издаване-служ-бележка-за-допускане-ДЗИ-2-1.pdf[ ]301 kB
Download this file (Инфо-150-признаване-от-чужбина-I-VI-клас.pdf)Инфо-150-признаване-от-чужбина-I-VI-клас.pdf[ ]284 kB
Download this file (Инфо-153-дубликати.pdf)Инфо-153-дубликати.pdf[ ]297 kB
Download this file (Инфо-156-европейско-прил-дипл.-СО-1.pdf)Инфо-156-европейско-прил-дипл.-СО-1.pdf[ ]323 kB
Download this file (Инфо-156-европейско-прил.-проф.-квалиф..pdf)Инфо-156-европейско-прил.-проф.-квалиф..pdf[ ]301 kB
Joomla templates by a4joomla