130 години училище "Васил Левски"

Attachments:
Download this file (1 kl_1-Zajavlenie_za zapisvane.pdf)1 клас аявление за записване в първи клас 2019г[ ]489 kB
Download this file (1 kl_2_Deklar_bez_podgotv grupa.pdf)1 клас Декларация, че детето не е посещавало подготвителна група 2019г[ ]416 kB
Download this file (1 kl_3- Deklar_ s podgotv grupa.pdf)1 клас Декларация, че детето е посещавало подготвителна група 2019г[ ]471 kB
Download this file (1 kl_4- Zajavlenie_RP.pdf)1 клас Заявление за избор на разширена подготовка 2019г[ ]488 kB
Download this file (1 kl_4- Zajavlenie_Sportni deinosti.pdf)1 клас Заявление за избор на спортни дейности 2019г[ ]485 kB
Download this file (1 kl_5 -Zajavlen_Grupa ZOUD.pdf)1 клас Заявление за записване в група целодневна организация на учебния ден 2019[ ]658 kB
Download this file (1-Заявление-приемане-в-училище.pdf)1-Заявление-приемане-в-училище.pdf[ ]417 kB
Download this file (10-Молба-до-класен-ръководител-3-дни.pdf)10-Молба-до-класен-ръководител-3-дни.pdf[ ]330 kB
Download this file (11-Молба-до-директор-7-дни.pdf)11-Молба-до-директор-7-дни.pdf[ ]258 kB
Download this file (12-Отсъствия-по-уважителни-причини.pdf)12-Отсъствия-по-уважителни-причини.pdf[ ]489 kB
Download this file (1kl_6 - Zajavlen_iztegleni_dokumenti.pdf)1 клас Заявление за изтегляне на документи 2019г[ ]423 kB
Download this file (2-Заявление-записване-в-ГЦОУД.pdf)2-Заявление-записване-в-ГЦОУД.pdf[ ]477 kB
Download this file (3-Заявление-отписване-от-ГЦОУД.pdf)3-Заявление-отписване-от-ГЦОУД.pdf[ ]470 kB
Download this file (4-Заявление-спортна-дейност-5-6-7-8-9-клас.pdf)4-Заявление-спортна-дейност-5-6-7-8-9-клас.pdf[ ]307 kB
Download this file (5-Заявление-спортна-дейност-10-11-12-клас.pdf)5-Заявление-спортна-дейност-10-11-12-клас.pdf[ ]304 kB
Download this file (6-Заявление-издаване-на-удостоверение-за-завършен-клас.pdf)6-Заявление-издаване-на-удостоверение-за-завършен-клас.pdf[ ]235 kB
Download this file (7-Заявление-издаване-на-дубликат.pdf)7-Заявление-издаване-на-дубликат.pdf[ ]239 kB
Download this file (8-Заявление-за-записване-5-клас.pdf)8-Заявление-за-записване-5-клас.pdf[ ]309 kB
Download this file (9-Заявление-за-записване-1-клас.pdf)9-Заявление-за-записване-1-клас.pdf[ ]313 kB
Download this file (заявление за издаване на  удостоверение, свидетелство, диплом.pdf)Заявление за издаване на дубликат на документ[ ]184 kB
Download this file (заявление за изучаване  на  език във 2 клас.pdf)Заявление за изучаване на чужд език - 2 клас[ ]312 kB
Download this file (Инфо-138-приемане-и-преместване.pdf)Инфо-138-приемане-и-преместване.pdf[ ]342 kB
Download this file (Инфо-141-диплома.pdf)Инфо-141-диплома.pdf[ ]277 kB
Download this file (Инфо-143-валидиране.pdf)Инфо-143-валидиране.pdf[ ]583 kB
Download this file (Инфо-147-служ.-бележка-за-подадено-заявление-ДЗИ-1.pdf)Инфо-147-служ.-бележка-за-подадено-заявление-ДЗИ-1.pdf[ ]302 kB
Download this file (Инфо-148-издаване-служ-бележка-за-допускане-ДЗИ-2-1.pdf)Инфо-148-издаване-служ-бележка-за-допускане-ДЗИ-2-1.pdf[ ]301 kB
Download this file (Инфо-150-признаване-от-чужбина-I-VI-клас.pdf)Инфо-150-признаване-от-чужбина-I-VI-клас.pdf[ ]284 kB
Download this file (Инфо-153-дубликати.pdf)Инфо-153-дубликати.pdf[ ]297 kB
Download this file (Инфо-156-европейско-прил-дипл.-СО-1.pdf)Инфо-156-европейско-прил-дипл.-СО-1.pdf[ ]323 kB
Download this file (Инфо-156-европейско-прил.-проф.-квалиф..pdf)Инфо-156-европейско-прил.-проф.-квалиф..pdf[ ]301 kB
Joomla templates by a4joomla