130 години училище "Васил Левски"

 

КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ГАЛЯ СЛАВОВА  

Старши учител, с образователно-квалификационна степен – магистър, притежаваща богат опит  при работа с ученици от 1 до 4 клас. Освен отличен преподавател е и отличен организатор на редица извънкласни дейности, в които се включват нейните ученици – проект „УСПЕХ“, проект „ТВОЯТ ЧАС“,  клуб „Старозагорски предприемач“ и др. Тя е учителят, при който вашите деца ще се чувстват спокойни и обичани.

gs1 gs4 gs2

 

 

МИЛЕНА ВУЧКОВА 

Старши учител, с образователно-квалификационна степен – магистър. Учител, който успешно води своите ученици по пътя на знанието. Нейните възпитаници заемат призови места на международни и областни кръгове на олимпиади и състезания. В работата си успешно прилага иновативни методи на обучение.  Обичана и уважавана от ученици и родители.

mv1 mv3  mv2

 

 

ПЕТЯ СЛАВОВА

Старши учител, с образователно-квалификационна степен – магистър. Един истински професионалист в работата си. Това е учителят, който е желан от всеки един ученик – внимателен, грижовен, обичащ и едновременно с това изискващ знания и умения от своите възпитаници. Умее да мотивира учениците си и да разкрива най-доброто от тях. 

 ps3  ps2  ps1

 

 

ЖАСМИНА КОЦИНОВА

Старши учител, с образователно-квалификационна степен – магистър. Учител, обичан от всички свои ученици. Отличен организатор и вдъхновител за нови идеи, преподавател, който заразява със своя ентусиазъм и отдаденост към работата си. Нейните ученици са включени в проект „Детско полицейско управление“, организиран от МВР и МОН.

jk2  jk1  jk3 

 

ГРАФИК

на дейностите за прием в първи клас през учебната 2020/2021 година

 

1 класиране
No Дата Дейности по приема

1

Начална дата за отваряне на системата

20 май 2020г.

От 12 ч. на тази дата може да се регистрират/редактират/отказват заявления за прием

2

Крайна дата – затваряне на системата

31 май 2020г.

До 23:59 ч. на тази дата могат да се регистрират/редактират/отказват заявления за прием
3

Дата на класиране

03 юни 2020г.

Обявяване на резултатите от класирането
4

Начална дата – записване

04 юни 2020г.

От тази дата, от 9 ч. класираните деца се записват в училището, в което са приети.

5

Крайна дата – записване

9 юни 2020г.

До 17 ч. на тази дата класираните деца се

записват/отказват.

2 класиране
No Дата Дейности по приема

1

Начална дата за отваряне на системата

10 юни 2020г.

От 10 ч. на тази дата може да се регистрират/редактират/отказват заявления за прием

2

Крайна дата – затваряне на системата

14 юни 2020г.

До 23:59 ч. на тази дата могат да се регистрират/редактират/отказват заявления за прием
3

Дата на класиране

16 юни 2020г.

Обявяване на резултатите от класирането
4

Начална дата – записване

17 юни 2020г.

От тази дата, от 9 ч. класираните деца се записват в училището, в което са приети.

5

Крайна дата – записване

19 юни 2020г.

До 17 ч. на тази дата класираните деца се

записват/отказват.

3 класиране
No Дата Дейности по приема

1

Начална дата за отваряне на системата

22 юни 2020г.

От 10 ч. на тази дата може да се регистрират/редактират/отказват заявления за прием

2

Крайна дата – затваряне на системата

24 юни 2020г.

До 23:59 ч. на тази дата могат да се регистрират/редактират/отказват заявления за прием
3

Дата на класиране

26 юни 2020г.

Обявяване на резултатите от класирането

Начална дата – записване

29 юни 2020г.

От тази дата, от 9 ч. класираните деца се записват в училището, в което са приети.

5

Крайна дата – записване

30 юни 2020г.

До 17 ч. на тази дата класираните деца се

записват/отказват.

  

Joomla templates by a4joomla