ГРАФИК

на дейностите за прием в първи клас през учебната 2018/2019 година

1 класиране
No Дата Дейности по приема
Начална дата за отваряне на От 10 ч. на тази дата може да се
1 системата
регистрират/редактират/отказват заявления за прием
22 май 2018 г.
Крайна дата – затваряне на До 23:59 ч. на тази дата могат да се
2 системата
регистрират/редактират/отказват заявления за прием
31 май 2018 г.
3 Дата на класиране Обявяване на резултатите от класирането
05 юни 2018 г.
4 Начална дата – записване От тази дата, от 9 ч. класираните деца се записват в
06 юни 2018 г. училището, в което са приети.
5 Крайна дата – записване До 17 ч. на тази дата класираните деца се
08 юни 2018 г. записват/отказват.

2 класиране
No Дата Дейности по приема
Начална дата за отваряне на От 10 ч. на тази дата може да се
1 системата
регистрират/редактират/отказват заявления за прием
11 юни 2018 г.
Крайна дата – затваряне на До 23:59 ч. на тази дата могат да се
2 системата
регистрират/редактират/отказват заявления за прием
13 юни 2018 г.
3 Дата на класиране Обявяване на резултатите от класирането
15 юни 2018 г.
4 Начална дата – записване От тази дата, от 9 ч. класираните деца се записват в
18 юни 2018 г. училището, в което са приети.
5 Крайна дата – записване До 17 ч. на тази дата класираните деца се
20 юни 2018 г. записват/отказват.

3 класиране
No Дата Дейности по приема
Начална дата за отваряне на От 10 ч. на тази дата може да се
1 системата
регистрират/редактират/отказват заявления за прием
21 юни 2018 г.
Крайна дата – затваряне на До 23:59 ч. на тази дата могат да се
2 системата
регистрират/редактират/отказват заявления за прием
24 юни 2018 г.
3 Дата на класиране Обявяване на резултатите от класирането
26 юни 2018 г.
Начална дата – записване От тази дата, от 9 ч. класираните деца се записват в
27 юни 2018 г. училището, в което са приети.
5 Крайна дата – записване До 17 ч. на тази дата класираните деца се
29 юни 2018 г. записват/отказват.

  

Joomla templates by a4joomla