130 години училище "Васил Левски"

 

Класни ръководители на първи клас за учебната 2019/2020 година

КАТЯ   ДИНЕВА

ЖАНЕТА   ПЕТРОВА

ЗЛАТКА   ГИНЧЕВА

ВИОЛЕТА ОВЧАРОВА

 

ГРАФИК

на дейностите за прием в първи клас през учебната 2019/2020 година

 

1 класиране
No Дата Дейности по приема

1

Начална дата за отваряне на системата

20 май 2019 г.

От 12 ч. на тази дата може да се регистрират/редактират/отказват заявления за прием

2

Крайна дата – затваряне на системата

31 май 2019 г.

До 23:59 ч. на тази дата могат да се регистрират/редактират/отказват заявления за прием
3

Дата на класиране

04 юни 2019 г.

Обявяване на резултатите от класирането
4

Начална дата – записване

05 юни 2019 г.

От тази дата, от 9 ч. класираните деца се записват в

училището, в което са приети.

5

Крайна дата – записване

10 юни 2019 г.

До 17 ч. на тази дата класираните деца се

записват/отказват.

2 класиране
No Дата Дейности по приема

1

Начална дата за отваряне на системата

11 юни 2019 г.

От 10 ч. на тази дата може да се регистрират/редактират/отказват заявления за прием

2

Крайна дата – затваряне на системата

16 юни 2019 г.

До 23:59 ч. на тази дата могат да се регистрират/редактират/отказват заявления за прием
3

Дата на класиране

18 юни 2019 г.

Обявяване на резултатите от класирането
4

Начална дата – записване

19 юни 2019 г.

От тази дата, от 9 ч. класираните деца се записват в

училището, в което са приети.

5

Крайна дата – записване

21 юни 2019 г.

До 17 ч. на тази дата класираните деца се

записват/отказват.

3 класиране
No Дата Дейности по приема

1

Начална дата за отваряне на системата

22 юни 2019 г.

От 10 ч. на тази дата може да се регистрират/редактират/отказват заявления за прием

2

Крайна дата – затваряне на системата

25 юни 2019 г.

До 23:59 ч. на тази дата могат да се регистрират/редактират/отказват заявления за прием
3

Дата на класиране

26 юни 2019 г.

Обявяване на резултатите от класирането

Начална дата – записване

27 юни 2019 г.

От тази дата, от 9 ч. класираните деца се записват в

училището, в което са приети.

5

Крайна дата – записване

28 юни 2019 г.

До 17 ч. на тази дата класираните деца се

записват/отказват.

  

Joomla templates by a4joomla