130 години училище "Васил Левски"

 

 ПРИЕМ В ОСМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА

 priem19

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИ

СЛЕД ЗАВЪРШЕН СЕДМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА

 

ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

 Подаване на документи за участие в първи етап на класиране 

03.07. – 07.07.2020 г.

 Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране 

до 13.07.2020 г.

 Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

  

до 16.07.2020 г.

08:30 ч. - 17:30 ч.

ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

 Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране 

до 20.07.2020 г.

 Записване на приетите ученици на втори етап на класиране 

до 22.07.2020 г.

08:30 ч. - 17:30 ч.

 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 

23.07.2020 г.

ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

 Подаване на документи за участие в трети  етап на класиране 

24.07. – 27.07.2020 г.

 Обявяване на списъците с приетите ученици на трети  етап на класиране 

29.07.2020 г.

 Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 

30.07.2020 г.

08:30 ч. - 17:30 ч.

 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране 

до 03.08.2020 г.

 

Joomla templates by a4joomla