130 години училище "Васил Левски"

 

pr

 

ГРАФИК

НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИ

СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018 – 2019 ГОДИНА

ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

Подаване на документи за участие в първи етап на класиране

20.06. – 26.06.2018 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

до 03.07.2018 г.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

04.07. – 06.07.2018 г.

от 08:30 ч. до 17:30 ч.

ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 12.07.2018 г.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

13.07. – 17.07.2018 г.

от 08:30 ч. до 17:30 ч.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

19.07.2018 г.
ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

Подаване на документи за участие в трети  етап на класиране

20.07. – 24.07.2018 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети

етап на класиране

до 26.07.2018 г.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

27.07. – 30.07.2018 г.

от 08:30 ч. до 17:30 ч.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

02.08.2018 г.

ПРИЕМ В ОСМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА

 

 

ПРОФИЛ ТЕХНОЛОГИЧЕН СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ“

с интензивно изучаване на английскии език

 

Профилиращи предмети в курса на обучение:

·         информационни технологии

·        информатика

Балът се образува от:

 

·        удвояване на резултата от националното външно оценяване по математика;

·        удвояване на резултата от националното външно оценяване по български език и литература;

·        оценката по математика и оценката по информационни технологии от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки.

Joomla templates by a4joomla