130 години училище "Васил Левски"

 

Ученическо самоуправление

 при СУ „Васил Левски“, град Стара Загора

за учебната 2020/2021 година

          УС е орган на ученическото самоуправление, чиито основни цели са координирането на дейността на ученическата общност и осигуряване на надеждна връзка между ръководството и учениците. Освен това съветът организира различни събития и инициативи, чиято цел е да подобрят и разнообразят училищния живот.

 

Ученически съвет при СУ „Васил Левски“ град Стара Загора.

 

 

Председател:   Петьо Радославов Славов – ученик от 12 б клас                                                                                    

Заместник - председател:  Иван Велков Велев – ученик от 6 а клас,  Константин Янков Николов – ученик от 10 а клас

Секретар:  Калина Ларисова Манджукова – ученичка от 12 а клас

Връзки с обществеността: Георги Дианов Георгиев – ученик от 5 б клас

Екип - етика и вътрешен ред:  Ванеса Илиянова Николова  – ученичка от 6 в клас, Георги Пламенов Димов  – ученик от 7 г клас

Екип- културно-масова дейност:  Андрея Момчилова Ангелова – ученичка от 7 б клас, Силвия Христова Пачова – ученичка от 5 г клас

Ръководителите на ученическия съвет: Антония Тонева – старши учител и Янка Радулова – психолог

           

 

Joomla templates by a4joomla