130 години училище "Васил Левски"

 

Ученическо самоуправление

 при СУ „Васил Левски“, град Стара Загора

за учебната 2017/2018 година

          УС е орган на ученическото самоуправление, чиито основни цели са координирането на дейността на ученическата общност и осигуряване на надеждна връзка между ръководството и учениците. Освен това съветът организира различни събития и инициативи, чиято цел е да подобрят и разнообразят училищния живот.

 1. Христина Златкова Генчева – 5 а клас
 2. Деляна Денева Буклиева – 5 б клас
 3. Александрина Бориславова Бозвелиева – 5 в клас
 4. Николай Танев Петков – 5 г клас
 5. Ивон Тихомирова Тенева- 5 д клас
 6. Виолета Костадинова Костова – 6 а клас
 7. Надежда Ростиславова Рашева – 6 б клас
 8. Тея Александрова Владимирова- 6 в клас
 9. Лили Благовестова Асенова – 6 г клас
 10. Патрисия Миленова Георгиева – 7 а клас
 11. Доника Дончева Иванова – 7 б клас
 12. Иван Ивайлов Крачолов – 7 в клас
 13. Славен Радомиров Радулов – 7 г клас
 14. Велислава Станчева Тонева – 8 а клас
 15. Тони Марианов Николов – 9 а клас
 16. Габриела Пеева Пеева – 9 б клас
 17. Антоанета Георгиева Андреева – 10 а клас
 18. Симона Иванова Стойчева – 11 а клас
 19. Гергана Русева Тотева – 11 б клас
 20. Цветелина Теодорова Тодорова – 12 а клас
 21. Йоанна Динева Георгиева – 12 б клас

Структура на УС:

Председател: Симона Иванова Стойчева – 11 а клас

Зам. Председател 5-7 клас: Доника Дончева Иванова – 7 б клас

Зам. Председател 8-12 клас: Габриела Пеева Пеева – 9 б клас

Секретар: Антоанета Георгиева Андреева – 10 а клас

Връзки с обществеността: Гергана Русева Тотева- 11 б клас

Екип – Етика и вътрешен ред: Патрисия Миленова Георгиева – 7 а клас

 

Екип – Образователна дейност:

 1. Николай  Танев Петков – 5 г клас
 2. Йоанна Динева Георгиева – 12 б клас

 

Ръководители:

 1. Стела Крачолова
 2. Янка Радулова
Joomla templates by a4joomla