130 години училище "Васил Левски"

 

Ученическо самоуправление

 при СУ „Васил Левски“, град Стара Загора

за учебната 2021/2022 година

          УС е орган на ученическото самоуправление, чиито основни цели са координирането на дейността на ученическата общност и осигуряване на надеждна връзка между ръководството и учениците. Освен това съветът организира различни събития и инициативи, чиято цел е да подобрят и разнообразят училищния живот.

 

Ученически съвет при СУ „Васил Левски“ град Стара Загора.

Председател:   Константин Янков Николов – ученик от XI а клас

Заместник - председател:  Недка Хариева Колева - XII а клас

Заместник - председател:  Антония Радославова Илиева – V б клас

Секретар: Мария Кънчева Гичева - VI в клас

Връзки с обществеността: Християн Христов Стоев - VII в клас.

 

Ръководителите на ученическия съвет: Антония Тонева – старши учител и Янка Радулова – психолог

           

 

КАЛЕНДАРЕН  ПЛАН  НА  ДЕЙНОСТИТЕ

НА УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ ПРИ СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ГРАД СТАРА ЗАГОРА

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

 

м. септември

Провеждане на Общо събрание за избор на Председател и ръководни органи и приемане на Устав и Календарен план на дейностите на съвета за учебната 2021/2022 тодина.

м. октомври

Отбелязване на Деня на народните будители

м. ноември

Международен ден на младежта -10 ноември

м.декември

Международен ден за борба срещу СПИН – 1 декември

м. февруари

Отбелязване на Свети Валентин

Ден на розовата фланелка – Международен ден за борба с тормоза в училище

м. март

Отбелязване на Международния ден на жената

м. април

Международен ден за опазване на паметниците на културата – 18 април

Международен ден на Земята – 22 април

м. май

Ден на ученическото самоуправление – 9 май

 

Ръководители:

Янка Радулова

Антония Тонева

 

Joomla templates by a4joomla