Ученическо самоуправление

 при СУ „Васил Левски“, град Стара Загора

за учебната 2022/2023 година

          УС е орган на ученическото самоуправление, чиито основни цели са координирането на дейността на ученическата общност и осигуряване на надеждна връзка между ръководството и учениците. Освен това съветът организира различни събития и инициативи, чиято цел е да подобрят и разнообразят училищния живот.

 

1. Ученически съвет в състав за учебната 2022/2023 година

1. Иван Ивайлов Колев – 5 а клас                                                                                              

2. Габриела Боянова Гюргенова – 5 б клас                                                                                

3. Денислав Валентинов Стайков– 6 а клас                                                                                                                                                                                                                   

4. Даяна Николаева Радева – 6 б клас                                                                                                                                                                                                                                                     

5. Анн –Мари Мартинова Динева– 6 в клас                                                                                                                                                    

6. Петър Динков Георгиев – 7 а клас                                                                                                                                                                           

7. Донна Николаева Парушева– 7 б клас                                                                                                                                                             

8. Божидар Минчев Иванов – 7 в клас                                                                                                                                                                   

9.  Инна Ганчева Ганчева– 7 г клас                                                                                            

10. Симона Тихомирова Тодорова – 8 а клас                                                                                                                                                      

11. Елисавета Николаева Колева – 9 а клас                                                                                 

12. Божидара Красимирова Танева – 10 а клас                                                                          

13. Йосислава Дончева Димова– 11 а  клас                                                                                 

14. Константин Янков  Николов – 12 а клас

 

  

2.Структура на УС:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Константин Янков  Николов – 12 а клас

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Божидара Красимирова Танева – 10 а клас                                                                           

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Божидар Минчев Иванов – 7 в клас                                                                                                                                                                  

СЕКРЕТАР: Йосислава Дончева Димова – 11 а  клас                                                                                

ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА: Даяна Николаева Радева – 6 б клас                                                                                                                                                                                                                                                         

  Екип – етика и вътрешен ред:

  1. Елисавета Николаева Колева – 9 а клас                                                                                 
  2. Анн –Мари Мартинова Динева– 6 в клас                                                                                                                                                   

 

Екип – културно – масова дейност:

  1. Петър Динков Георгиев – 7 а клас                                                                                                                                                                           
  2. Иван Ивайлов Колев – 5 а клас                                                                                              

 Ръководители:

  1. Янка Радулова
  2. Дарина Йоргова
  3. Борислав Иванов

          

           

 

Joomla templates by a4joomla