Ученическо самоуправление

 при СУ „Васил Левски“, град Стара Загора

за учебната 2023/2024 година

          УС е орган на ученическото самоуправление, чиито основни цели са координирането на дейността на ученическата общност и осигуряване на надеждна връзка между ръководството и учениците. Освен това съветът организира различни събития и инициативи, чиято цел е да подобрят и разнообразят училищния живот.

           Ученически съвет в състав:

1. Денислав Пламенов Петков  – 5 а клас                                                                            

2. Надежда Георгиева Петрова – 5 б клас                                                                              

3. Митко Петев Митков – 5 в клас                                                                                       

4. Иванина Пламенова Тенева – 6 а клас                                                                                                                                                                                                          

5. Габриела Боянова Гюргенова – 6 б клас                                                                                                                                                                                                                                      

6. Стоян Ивайлов Живков – 7 а клас                                                                                    

7. Даяна Николаева Радева – 7 б клас                                                                                 

8. Анн –Мари Мартинова Динева– 7 в клас                                                                                                                                  

9.  Ани Стойкова Георгиева – 8 а клас                                                                                                                                         

10. Александра Динкова Янчева – 9 а клас                                                                     

11. Сара Бойкова Стефанова – 10 а клас                                                                             

12. Божидара Красимирова Танева – 11 а  клас                                                               

13. Йосислава Дончева Димова– 12 а  клас                                                                                  

 

Структура на УС:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Божидара Красимирова Танева – 11 а  клас                                              ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛЙосислава Дончева Димова от 12 а клас.

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Надежда Георгиева Петрова от 5 б клас

СЕКРЕТАР: Сара Бойкова Стефанова от 10 а клас

ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА: Ани Стойкова Георгиева от 8 а клас

 

Екип – етика и вътрешен ред:

  1. Александра Динкова Янчева – 9 а клас                                                                                
  2. Денислав Пламенов Петков – 5 а  клас                                                                                                                                                   

 

Екип – културно – масова дейност:

  1. Габриела Боянова Гюргенова – 6 б клас                                                                                                                                                                           
  2. Иванина Пламенова Тенева – 6 а клас                                                                                               

 

Joomla templates by a4joomla