130 години училище "Васил Левски"

 

Ученическо самоуправление

 при СУ „Васил Левски“, град Стара Загора

за учебната 2019/2020 година

          УС е орган на ученическото самоуправление, чиито основни цели са координирането на дейността на ученическата общност и осигуряване на надеждна връзка между ръководството и учениците. Освен това съветът организира различни събития и инициативи, чиято цел е да подобрят и разнообразят училищния живот.

 

Ученически съвет при СУ „Васил Левски“ град Стара Загора за учебната 2019/2020 година

 1. Иван Велков Велев – 5а клас
 2. Гергана Динева Динева – 5б клас
 3. Ванеса Юлиянова Николова – 5в клас
 4. Павел Радостинов Пенев – 5г клас
 5. Мартин Ивайлов Янков – 6а клас
 6. Станимир Георгиев Петров – 6б клас
 7. Александър Евгениев Семерджиев –  в клас
 8. Петя Троева Троева – 6г клас
 9. Христина Златкова Генчева – 7а клас
 10. Деляна Денева Буюклиева – 7б клас
 11. Магдалена Стоянова Желязкова – 7в клас
 12. Теодора Ангелова Христова – 7г клас
 13. Михал Иванов Михалев – 7д клас
 14. Еньо Стоянов Чорбаджийски – 8а клас
 15. Борислава Боянова Андонова – 9а клас
 16. Жаклин Енчева Митева– 10а клас
 17. Калина Ларисова Манджукова – 11 а клас
 18. Петьо Радославов Славов – 11б клас
 19. Родрик Патрик Вермюе – 12а клас


Структура на УС:

Председател: Родрик Патрик Вермюе – 12а клас                                                                                    

Зам. Председател 5-7 клас: Христина Златкова Генчева – 7а клас                                                                                  

Зам. Председател 8-12 клас: Петьо Радославов Славов – 11б клас

Секретар: Калина Ларисова Манджукова – 11 а клас

Връзки с обществеността: Борислава Боянова Андонова – 9а клас                                                                                               

Екип – Етика и вътрешен ред:

 1. Павел Радостинов Пенев – 5г клас
 2. Михал Иванов Михалев – 7д клас

Екип – Културно – масова дейност:

 1. Станимир Георгиев Петров – 6б клас
 2. Магдалена Стоянова Желязкова – 7в клас

Ръководители:

 1. Янка Радулова
 2. Антония Тонева
Joomla templates by a4joomla