Г Р А Ф И К

на дейностите за прием на ученици в пети клас за учебната 2018/2019 година 

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

No

Дата

Дейности по приема

1

Начална дата

01 юни 2018 г.

Подаване на документи за прием в пети клас

2

Крайна дата

06 юни 2018 г.

До 17:00 ч.  се подават заявления за прием

3

Дата на класиране

07 юни 2018 г.

Обявяване на резултатите от класирането

4

Начална дата – записване

08 юни 2018 г.

Записване на приетите ученици

5

Крайна дата – записване

11 юни 2018 г.

До 17:00 ч. записване на приетите ученици

 

ВТОРО КЛАСИРАНЕ

No

Дата

Дейности по приема

1

Начална дата

12 юни 2018 г.

Подаване на документи за прием в пети клас

2

Крайна дата

13 юни 2018 г.

До 17:00 ч.  се подават заявления за прием

3

Дата на класиране

14 юни 2018 г.

Обявяване на резултатите от класирането

4

Начална дата – записване

15 юни 2018 г.

Записване на приетите ученици

5

Крайна дата – записване

18 юни 2018 г.

До 17:00 ч. записване на приетите ученици

ТРЕТО КЛАСИРАНЕ

No

Дата

Дейности по приема

1

Начална дата

19 юни 2018 г.

Подаване на документи за прием в пети клас

2

Крайна дата

21 юни 2018 г.

До 17:00 ч.  се подават заявления за прием

3

Дата на класиране

22 юни 2018 г.

Обявяване на резултатите от класирането

4

Записване

от 25 до 26 юни 2018 г.

До 17:00 ч. записване на приетите ученици

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г Р А Ф И К

на дейностите за прием на ученици в пети клас за учебната 2018/2019 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

No

Дата

Дейности по приема

1

Начална дата

01 юни 2018 г.

Подаване на документи за прием в пети клас

2

Крайна дата

06 юни 2018 г.

До 17:00 ч. се подават заявления за прием

3

Дата на класиране

07 юни 2018 г.

Обявяване на резултатите от класирането

4

Начална дата – записване

08 юни 2018 г.

Записване на приетите ученици

5

Крайна дата – записване

11 юни 2018 г.

До 17:00 ч. записване на приетите ученици

 

 

ВТОРО КЛАСИРАНЕ

No

Дата

Дейности по приема

1

Начална дата

12 юни 2018 г.

Подаване на документи за прием в пети клас

2

Крайна дата

13 юни 2018 г.

До 17:00 ч. се подават заявления за прием

3

Дата на класиране

14 юни 2018 г.

Обявяване на резултатите от класирането

4

Начална дата – записване

15 юни 2018 г.

Записване на приетите ученици

5

Крайна дата – записване

18 юни 2018 г.

До 17:00 ч. записване на приетите ученици

 

 

ТРЕТО КЛАСИРАНЕ

No

Дата

Дейности по приема

1

Начална дата

19 юни 2018 г.

Подаване на документи за прием в пети клас

2

Крайна дата

21 юни 2018 г.

До 17:00 ч. се подават заявления за прием

3

Дата на класиране

22 юни 2018 г.

Обявяване на резултатите от класирането

4

Записване

от 25 до 26 юни 2018 г.

До 17:00 ч. записване на приетите ученици

 

 

Joomla templates by a4joomla