130 години училище "Васил Левски"

 

Държавни зрелостни изпити 2018-2019г.

 

ПО-ВАЖНИ ДАТИ И СРОКОВЕ:


Сесия май-юни
1. Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити

Български език и литература - 21.05.2019 г., начало 08:00 ч.

Втори държавен зрелостен изпит - 23.05.2019 г., начало 08:00 ч.

Държавни зрелостни изпити по желание на ученика - в периода 28 май 2019 г. - 31 май 2019 г.


2. График на дейностите
- Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити - 05.03.2019 г. - 18.03.2019 г.
- Допускане до държавни зрелостни изпити - до 17.05.2019 г.
- Обявяване на списъците с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали - до 17.05.2019 г.
- Издаване на служебни бележки за допускане до държавни зрелостни изпити - до 17.05.2019 г.
- Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити - до 13.06.2019 г.

- Връчване на дипломи за завършено средно образование - до 21.01.2019г.

Сесия август-септември
1. Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити
Български език и литература - 28.08.2019 г., начало 08:00 ч.

Втори държавен зрелостен изпит - 29.08.2019 г., начало 08:00 ч.

Държавни зрелостни изпити по желание на ученика - в периода 30 август 2019 г. - 04 септември 2019 г.

2. График на дейностите
- Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити - 01.07.2019 г. - 12.07.2019 г.
- Допускане до държавни зрелостни изпити - до 22.08.2019 г.
- Обявяване на списъците с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали - до 23.08.2019 г.
- Издаване на служебни бележки за допускане до държавни зрелостни изпити - до 23.08.2019 г.
- Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити - до 10.09.2019 г.

- Връчване на дипломи за завършено средно образование - до 14.09.2019 г.

 

Joomla templates by a4joomla