Ваканции и неучебни дни за учебната 2022/2023 година

  

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:

 

29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл.  -   есенна

24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл. -  коледнa

01.02.2023 г. – 05.02.2023 г. вкл. -  междусрочна

08.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. -  пролетна за І – ХІ клас

12.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. -  пролетна за XII клас

 

Неучебни дни

 

19.05.2023 г.  -  държавен зрелостен изпит по български език и литература

23.05.2023 г.  -  втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация

25.05.2023 г. -  неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности

13.06.2023 г. -  изпит по български език и литература от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас

16.06.2023 г. -  изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас

 

Начало на втория учебен срок

 

06.02.2023 г. -  I – ХIІ клас

 

Край на втория учебен срок

 

16.05.2023 г.  -  ХІІ клас (13 учебни седмици)

31.05.2023 г. -  І – III клас (14 учебни седмици)

15.06.2023 г. -  IV – VІ клас (16 учебни седмици)

30.06.2023 г. -  V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)

30.06.2023 г. -  VII – ХІ клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика в периода 01.07.2023 г. – 31.08.2023 г. за паралелки с професионална подготовка или с дуална система на обучение в Х и XI клас)

Attachments:
Download this file (zap4066_grafik_01092022.pdf)Заповед РД09-4066/30-08-2022[ ]164 kB
Joomla templates by a4joomla