Уважаеми родители и ученици, информираме Ви, че откриването на учебната 2020/2021 година в СУ „Васил Левски“ ще се състои на 15.09.2020 г., както следва:

  • За І А клас – начало 08:30 часа, в залата на училището;
  • За І Б клас – начало 09:30 часа, в залата на училището;
  • За І В клас – начало 10:30 часа, в залата на училището;
  • За ІІ, VІІІ - ХІІ клас – начало 09:00 часа, в класните стаи на паралелките;
  • За ІІІ клас – начало 10:00 часа, в класните стаи на паралелките;
  • За ІV – VІІ клас – начало 13:30, в класните стаи на паралелките.

Учениците от І до ІV клас влизат в сградата на СУ „Васил Левски“ от западния вход (откъм ул. „Кольо Ганчев“), а учениците от V до ХІІ от южния вход (откъм двора на училището), при спазване на въведените от Министерство на здравеопазването  противоепидемични мерки – влизане в сградата и общите пространства с маски, спазване на дистанция при влизане, дезинфекция.

15septemvri811 1

Joomla templates by a4joomla