На  6 ХІІ-Деня на  дарителя, учениците и учителите от СОУ „ Васил Левски” честваха  своя училищен празник. 127 години след откриването на първата учебна година в Николаки-Стоиловото училище  те продължават  да следват  завета на Дарителя :

„Да правиш добро и да не търсиш за него отплата”

          Историята на едно училище- това не са просто факти и имена от миналото, битуващи единствено по прашните страници на архивите. Това са живи традиции, които следваме и днес, натрупан опит, постижения, с които съизмерваме своите настоящи успехи и неудачи, самочувствие за всички, които учат и работят в СОУ”Васил Левски”.

          Инициативи, свързани с училищния празник, бяха реализирани през целия месец  декември. В часа на класа  с всички паралелки  бяха проведени беседи за живота и делото на Николаки Стоилов и за същността и значението на дарителството.

          Учениците от ІІг клас  проведоха открит урок пред   родители на тема: „ За доброто”.

          Осмокласниците  почетоха паметта  на  Николаки Стоилов, като поднесоха цветя пред паметната плоча  на дарителя.

          Под ръководството на преподавателите по изобразително изкуство млади художници от СОУ” Васил Левски” организираха изложба на рисунки, посветена на Никулден, и  изготвиха постер за строителя на сградата на училището- предприемача Христо Караиванов, и постер „ Историята на нашето училище”. Учениците от трети клас направиха изложба с рисунки на тема „Никулденска трапеза” , а  децата от ПИГ-ІV клас организираха и проведоха  кулинарен конкурс „ Коледно чудо”.

           Следвайки завещаната  традиция,  възпитаниците на нашето училище инициираха и  участваха в дарителска кампания  под  наслов „ Моята привлекателна класна стая”.  

           Предстоящите коледни празници са повод за  още дарителски жестове, чрез които всеки  да покаже, че може да прави добро, без да търси за него отплата.

 

Joomla templates by a4joomla